Kontakty

ASEKOL SK  s.r.o.

Sídlo:
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
IČO:
45 602 689
IČ DPH:
SK2023076594

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 66339/B.

Riaditeľ a konateľ spoločnosti
Mgr. Ronald Blaho
Telefón:
+421 2 3211 8802
E-mail:
blaho@asekol.sk

Bankové spojenie

25784753/7500, vedený v ČSOB, a. s.
IBAN: SK5075000000000025784753 
SWIFTkód: CEKOSKBX

Recepcia

Telefón:
+421 2 3211 8800
E-mail:
info@asekol.sk
 
 

Office manažérka

Office manažérka:
Hana Depešová
Telefón:
+421 2 3211 8800
E-mail:
depesova@asekol.sk
 

Dispečing

E-mail:
zber@asekol.sk

Manažéri zbernej siete

BA,TT,NR,TN,ZA kraj
Mgr. Pavol Havran
E-mail:
havran@asekol.sk
Telefón:
+421 2 3211 8805

+421 948 405 520

KE,PO a BB kraj
Ing. Marián Ďurinda
E-mail:
durinda@asekol.sk
Telefón:
+421 948 200 851

Prevádzková manažérka

Prevádzková manažérka:
Ing. Mária Vitiaková
Telefón:

+421 948 224 467
E-mail:
vitiakova@asekol.sk

 

Obchodná 
a marketingová 
manažérka

Obchodná 
a marketingová 
manažérka:
Mgr. Silvia Sekáčová
Telefón:
+421 2 3211 8803


+421 948 145 020
E-mail:
sekacova@asekol.sk

.

Ako sa k nám dostanete?

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk