• Zozbierané množstvo elektroodpadu za rok 2014 5 158 t
  • Zozbierané množstvo elektroodpadu od roku 2011 v tonách 15 474

ICBR 2017 vysiela pozitívne ekonomické signály

Lisabon, dňa 20. septembra 2017: Z tohtoročného Medzinárodného kongresu pre recykláciu batérií ICBR, ktorý sa konal v Lisabone, prichádza množstvo dobrých správ. Podľa zistení z nedávno uskutočneného prieskumu väčšina účastníkov vidí tak súčasnú situáciu, ako aj podnikateľskú perspektívu, vo veľmi priaznivom svetle. Industriálni zástupcovia sú predovšetkým spokojní s generovaným objemom a väčšina z nich súčasnú situáciu tiež vníma ako pozitívnu.

Viac
Odporúčame Recyklohry
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk