Aktuality

ICBR 2017 vysiela pozitívne ekonomické signály

Lisabon, dňa 20. septembra 2017: Z tohtoročného Medzinárodného kongresu pre recykláciu batérií ICBR, ktorý sa konal v Lisabone, prichádza množstvo dobrých správ. Podľa zistení z nedávno uskutočneného prieskumu väčšina účastníkov vidí tak súčasnú situáciu, ako aj podnikateľskú perspektívu, vo veľmi priaznivom svetle. Industriálni zástupcovia sú predovšetkým spokojní s generovaným objemom a väčšina z nich súčasnú situáciu tiež vníma ako pozitívnu.

Viac

9. 9. si pripomíname Európsky deň recyklácie použitých batérií a akumulátorov

I použité a vybité batérie sa dajú recyklovať, ak skončia na správnom mieste. Podľa údajov zverejnených Ministerstvom životného prostredia SR bolo v roku 2016 na Slovensku predaných 1 236 t prenosných batérií. Správne vyzbieraných a recyklovaných bolo 478 t. Cieľom Európskeho dňa recyklácie použitých batérií a akumulátorov je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o potrebe zberu a recyklácie batérií a akumulátorov.

Viac

V roku 2016 vyzbierali Slováci o 1 000 000 kilogramov elektroodpadu viac

Zber elektroodpadu na Slovensku napreduje. Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK vyzbierala v roku 2016 viac ako 5,7 milióna kilogramov elektroodpadu a takmer 125 tisíc kilogramov prenosných batérií, čo bolo o milión kilogramov elektroodpadu a  takmer o 25 tisíc kilogramov prenosných batérií viac, ako v roku 2015. ASEKOL SK tak dokázal zabezpečiť zber a recykláciu elektroodpadu v celkovom objeme 56% z celkového množstva uvedeného na trh a s prehľadom splnil pre výrobcov limity zberu a recyklácie.

Viac
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk