Aktuality

Recyklohry získali záštitu Ministerstva životného prostredia

Dôležitosť šírenia osvety a informácií v oblasti triedenia a recyklácie odpadov Ministerstvo životného prostredia potvrdilo udelením záštity nad projektom Recyklohry dňa 30.5.2017.

Recyklohry sú dlhodobým environmentálnym  projektom organizácie ASEKOL SK  zameraným na propagáciu a vzdelávanie mladej generácie.

Žiaci na participujúcich školách plnia zadané úlohy súvisiace s ekologickým nakladaním s odpadmi a zbierajú tak body, ktoré môžu následne vymeniť za vecné odmeny uvedené v špeciálnom katalógu.

V roku 2016 bolo do projektu zapojených 1206 škôl s 270 000 žiakmi, ktorý splnili 30  vzdelávacích úloh a pripísali si 426 441 bodov za úspešné zvládnutie vyhlásených úloh.

Dôležitosť šírenia osvety a informácií v oblasti triedenia  a recyklácie odpadov Ministerstvo životného prostredia potvrdilo udelením záštity nad projektom Recyklohry dňa 30.5.2017.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk