• Zozbierané množstvo elektroodpadu za rok 2014 5 158 t
  • Registrovaných spokojných klientov 139
Odporúčame Recyklohry
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk