• Registrovaných klientov
    výrobcov elektrozariadení
    330
  • Registrovaných klientov
    výrobcov batérií a akumulátorov
    279
Odporúčame Recyklohry
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk