Kontakty

ASEKOL SK  s.r.o.

Sídlo:
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava
IČO:
45 602 689
IČ DPH:
SK2023076594

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl.č. 66339/B.

Riaditeľ a konateľ spoločnosti
Mgr. Ronald Blaho
Telefón:
+421 2 3211 8802
E-mail:
blaho@asekol.sk

Bankové spojenie

25784753/7500, vedený v ČSOB, a. s. IBAN: SK5075000000000025784753 SWIFTkód: CEKOSKBX

 

Recepcia

Recepcia:
Nora Schwarzová
Telefón:
+421 2 3211 8800
E-mail:
schwarzova@asekol.sk
info@asekol.sk

Dispečing

E-mail:
zber@asekol.sk

Oddelenie logistiky a spracovania

Špecialistka logistiky a spracovania:
Ing. Mária Vitiaková
Telefón:
+421 948 224 467
E-mail:
vitiakova@asekol.sk
 
Asistentka oddelenia logistiky a spracovania:
Lívia Vargová
Telefón:
+421 948 934 170
E-mail:
vargova@asekol.sk   

 

Oddelenie obchodu a marketingu

Obchodná a marketingová manažérka:
Mgr. Silvia Sekáčová
Telefón:
+421 2 3211 8803
+421 948 145 020
E-mail:
sekacova@asekol.sk
Asistentka obchodu a marketingu:
Mgr. Michaela Račkovičová
Telefón:
+421 2 3211 8804
E-mail:
rackovicova@asekol.sk
 
Obchodný zástupca:
Mgr. Tomáš Štefančík
Telefón:
+421 2 3211 8805
+421 948 249 260
E-mail:
stefancik@asekol.sk 

Oddelenie zbernej siete a regionálnej spolupráce 

Regionálny zástupca pre SR
Ing. Marián Ďurinda
E-mail:
durinda@asekol.sk
Telefón:
+421 948 200 851

.

Ako sa k nám dostanete?

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov