Naše úspechy

6 340 ton

ASEKOL SK za rok 2017 vyzbieral 6 340 ton elektroodpadu.

Transparentnosť

Transparentnosť hospodárenia spoločnosti ASEKOL SK je každoročne potvrdzovaná auditom.

2 996 zberných miest

Spoločnosť ASEKOL SK má takmer 3 000 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.

ASEKOL SK

Najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory a druhá najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, pričom v kategórii spotrebnej elektroniky a výpočtovej techniky jej patrí prvenstvo.

WEEELABEX

ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

193 ton

ASEKOL SK za rok 2017 vyzbieral 193 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov.

ISO certifikáty

ASEKOL je držiteľom ISO certifikátov managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov