EKO obec

Projekt EKOLOGICKÁ OBEC umožňuje mestám a obciam jednoduchým spôsobom prispieť k skvalitneniu životného prostredia nás všetkých. V súčasnosti končí väčšina drobného elektroodpadu (mobilné telefóny, kalkulačky, hračky, klávesnice, varné kanvice a pod.)v zmiešanom komunálnom odpade. Cieľom projektu EKOLOGICKÁ OBEC je tento stav zvrátiť a zlepšiť tým, že sa obciam na Slovensku umožní pohodlný zber drobného elektroodpadu a batérií vrátane jeho následného odvozu a ekologického spracovania.

Možnosti zapojenia sa do projektu

  • uzatvorenie zmluvy o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu prostredníctvom zberného dvora
  • objednávka zbernej nádoby na batérie B-Box 

Mesto alebo obec, ktorá sa zapojí do tohto projektu má nárok na získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ za zodpovedný prístup k životnému prostrediu a využívanie loga „EKOLOGICKÁ OBEC“

Čo Vám ponúkame

  • bezplatné poskytnutie zbernej nádoby 
  • promptný a bezplatný zvozový servis
  • získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“
  • zapožičanie loga „EKOLOGICKÁ OBEC“ napr. pre web stránky, či informačné materiály obce
  • poskytnutie letákov a informačných materiálov
  • bezplatné poradenstvo v otázkach problematiky elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov