Umiestnenie kontajnerov

Kontajnery nájdete v týchto lokalitách:

OBCE PRI TRNAVE

 1. Bohdanovce nad Trnavou - Zberný dvor, Bohdanovce nad Trnavou 41
 2. Boleráz - Boleráz 586, stojisko pri OÚ
 3. Trstín – Trstín 455, stojisko pri Kultúrnom dome
 4. Smolenice – SNP 52, kontajnerové stojisko za Obecným úradom, 2 ks
 5. Horné Orešany - Parkovisko na Lázni
 6. Dolné Orešany – Dolné Orešany 203, pri COOP Jednota
 7. Suchá nad Parnou – Suchá nad Parnou 69, pri OÚ
 8. Hrnčiarovce nad Parnou - Farská 37, kont. stojisko pri OÚ
 9. Voderady - Voderady 262, pri schodoch do Kultúrneho domu
 10. Biely kostol - Pionierske námestie, pri budove pošty
 11. Zavar - Viktorínova 14, pri OÚ
 12.  Križovany nad Dudváhom – Križovany nad Dudváhom č.1, pred Obecným úradom     
 13.  Bučany – Námestie sv. Floriána, Priestor pri Dome služieb      

BANSKÁ BYSTRICA

 1. Ulica Trieda SNP 11
 2. Ulica Tatranská 10 (Sásová)
 3. Roh ulíc 29. augusta a Trieda SNP
 4. Golianova 8
 5. Jesenského ulica 24
 6. Tatranská 69
 7. Radvanská 4
 8. Bernolákova 1
 9. Sládkovičova 52
 10. Jilemnického 24
 11. Družby 22
 12. Tulská 64
 13. Tulská 2
 14. Internátna 26-28
 15. Gaštanová 12
 16. Severná 1
 17. Rudohorská 31
 18. Magurská 1
 19. Fatranská 1
 20. Rudohorská 27

PIEŠŤANY

 1. Kocurice, Dudvážska ulica pri stanovišti zberných nádob
 2. Ulica N. Teslu 7, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 3. Ulica A. Trajana 25, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 4. Sídlisko JUH, Javorová ulica 28, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 5. Ružová ulica, stanovište zberných nádob za potravinami Jednota
 6. Vážska ulica 29, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 7. Teplická ulica 27/104, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 8. Staničná ulica 4, stanovište zberných nádob pri materskej škole
 9. Ulica A. Hlinku 58/81, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 10. Vodárenská ulica, stanovište pri kotolni
 11. Valová ulica 8, stanovište zberných nádob pri bytovom dome

TRNAVA

 1. Parkovisko: Halenárska/Dolnopotočná, pri kontajneri na šatstvo
 2. Ulica Na Hlinách 10 pri kruhovom objazde, vedľa kontajnera na šatstvo
 3. ulica Juraja Slottu, veľké pletivové stojisko
 4. Modranka, Sereďská ulica, pri autobusovej zastávke
 5. Limbová ulica, pri nákupnom centre
 6. Zelenečská ulica, vedľa kontajnera na šatstvo
 7. Roh ulíc L.van Beethovena a J.G. Tajovského
 8. Ul. Čajkovského, pletivové stojisko
 9. Botanická ulica, pred pletivovým stojiskom
 10. Kalinčiakova ulica, pletivové stojisko
 11. OC THE MALL, Nová ulica, pri predajni Planeo ELEKTRO
 12. Ulica Terézie Vansovej, pri reštaurácii MERKUR, pri kontajneri na šatstvo

ŠAĽA

 1. Stará Veča pri zbrojnici, pri Kultúrnom centre – 1a (Dóžova ulica)
 2. Hollého 36, priestranné pletivové stojisko pri škole
 3. Hollého 3c, oproti predajni MIK s.r.o., pletivové stojisko
 4. Nešprova ulica, pri moste, supermarket LUX, vedľa kontajnera na šatstvo,
 5. Vajanského ulica, murované stojisko
 6. Novomestkého ulica, Asfaltová plocha - pri kontajneroch na triedený zber
 7. Ulica Boženy Nemcovej, pletivové stojisko
 8. Kukučínova ulica, pri kotolni
 9. Mostová ulica, pletivové stojisko – „poľské činžiaky“

HLOHOVEC

 1. Mestská časť Šulekovo, pri COOP Jednota
 2. Sihotská ulica, oproti BD č. 5 – 7 pri stojisku kontajnerov
 3. Mierová ulica, pri bývalom Lubonase
 4. Manckovičová ulica, vnútroblok oproti BD č. 12
 5. Podzámska ulica, oproti BD č. 23
 6. Ulica SNP, zadná časť medzi č. 21-24
 7. Nitrianka ulica, pri kotolni
 8. Vinohradská ulica, na chodníku BD č. 6
 9. Hlohová ulica, pri BD č. 24, pri stojisku kontajnerov

TRENČÍN

 1. Hlavná ulica, vedľa informačných tabúľ kultúrneho domu
 2. Ul. Duklianskych hrdinov, vedľa kontajneru na šatstvo
 3. Ul. Šoltésovej, vedľa stojiska polopodzemných kontajnerov
 4. Ul. K výstavisku, v blízosti novinového stánku
 5. Pádivého ul., na konci ulice
 6. Kubránská ul., na námestí pri polopodzemných kontajneroch
 7. Kartpatská ul., pri kontajneri na šatstvo
 8. Ul. Dlhé Hony, pred BUS zastávkou (pri nádobe na sklo)
 9. Krátka ul. č. 33, pri kontajneroch na odpad a šatstvo
 10. Ul. J. Halašu
 11. Saratovská ul., pri vstupe na tržnicu
 12. Ul. gen. Svobodu, v blízkosti križovatky s Ul. M. Bela
 13. Východná ulica
 14. Opatovská ul., pri kultúrnom stredisku

OBCE PRI TRENČÍNE

 1. Zamarovce - Zamarovská 97/1, pri Obecnom úrade
 2. Trenčianska Turná - Bánovská, pri kultúrnom dome
 3. Mníchova Lehota – Mníchova Lehota 76, bývalá predajňa COOP Jednota    
 4. Soblahov – Soblahov č. 469, pri potravinách COOP Jednota   
 5. Trenčianske Stankovce – Trenčianske Stankovce č.272, pri predajni Zelenina - Ovocie    

 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov