Umiestnenie kontajnerov

Kontajnery nájdete v týchto lokalitách:

BANSKÁ BYSTRICA

 1. Ulica Trieda SNP 11
 2. Ulica Tatranská 10 (Sásová)
 3. Roh ulíc 29. augusta a Trieda SNP
 4. Golianova 8
 5. Jesenského ulica 24
 6. Tatranská 69
 7. Radvanská 4
 8. Bernolákova 1
 9. Sládkovičova 52
 10. Jilemnického 24
 11. Družby 22
 12. Tulská 64
 13. Tulská 2
 14. Internátna 26-28
 15. Gaštanová 12
 16. Severná 1
 17. Rudohorská 31
 18. Magurská 1
 19. Fatranská 1
 20. Rudohorská 27

PIEŠŤANY

 1. Kocurice, Dudvážska ulica pri stanovišti zberných nádob
 2. Ulica N. Teslu 7, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 3. Ulica A. Trajana 25, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 4. Sídlisko JUH, Javorová ulica 28, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 5. Ružová ulica, stanovište zberných nádob za potravinami Jednota
 6. Vážska ulica 29, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 7. Teplická ulica 27/104, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 8. Staničná ulica 4, stanovište zberných nádob pri materskej škole
 9. Ulica A. Hlinku 58/81, stanovište zberných nádob pri bytovom dome
 10. Vodárenská ulica, stanovište pri kotolni
 11. Valová ulica 8, stanovište zberných nádob pri bytovom dome

TRNAVA

 1. Parkovisko: Halenárska/Dolnopotočná, pri kontajneri na šatstvo
 2. Ulica Na Hlinách 10 pri kruhovom objazde, vedľa kontajnera na šatstvo
 3. ulica Juraja Slottu, veľké pletivové stojisko
 4. Modranka, Sereďská ulica, pri autobusovej zastávke
 5. Limbová ulica, pri nákupnom centre
 6. Zelenečská ulica, vedľa kontajnera na šatstvo
 7. Roh ulíc L.van Beethovena a J.G. Tajovského
 8. Ul. Čajkovského, pletivové stojisko
 9. Botanická ulica, pred pletivovým stojiskom
 10. Kalinčiakova ulica, pletivové stojisko
 11. OC MAX, ulica Ferka Urbánka, pri predajni Planeo ELEKTRO
 12. OC THE MALL, Nová ulica, pri predajni Planeo ELEKTRO
 13. Ulica Terézie Vansovej, pri reštaurácii MERKUR, pri kontajneri na šatstvo

ŠAĽA

 1. Stará Veča pri zbrojnici, pri Kultúrnom centre – 1a (Dóžova ulica)
 2. Hollého 36, priestranné pletivové stojisko pri škole
 3. Hollého 3c, oproti predajni MIK s.r.o., pletivové stojisko
 4. Nešprova ulica, pri moste, supermarket LUX, vedľa kontajnera na šatstvo,
 5. Vajanského ulica, murované stojisko
 6. Novomestkého ulica, Asfaltová plocha - pri kontajneroch na triedený zber
 7. Ulica Boženy Nemcovej, pletivové stojisko
 8. Kukučínova ulica, pri kotolni
 9. Mostová ulica, pletivové stojisko – „poľské činžiaky“

HLOHOVEC

 1. Mestská časť Šulekovo, pri COOP Jednota
 2. Sihotská ulica, oproti BD č. 5 – 7 pri stojisku kontajnerov
 3. Mierová ulica, pri bývalom Lubonase
 4. Manckovičová ulica, vnútroblok oproti BD č. 12
 5. Podzámska ulica, oproti BD č. 23
 6. Ulica SNP, zadná časť medzi č. 21-24
 7. Nitrianka ulica, pri kotolni
 8. Vinohradská ulica, na chodníku BD č. 6
 9. Hlohová ulica, pri BD č. 24, pri stojisku kontajnerov

 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov