Spolupráca s obcami formou mobilných zvozov

Pokiaľ obec na svojom území nedisponuje vybudovaným zberným dvorom, ponúkame aj alternatívny spôsob zberu elektroodpadu, a to mobilný.

V kontexte efektivity mobilného zberu odporúčame zapojenie obcí (resp. mikroregiónu obcí), ktoré majú viac ako 1500 - 2000 obyvateľov. Organizácia zberu je zabezpečená prostredníctvom vytvorených viacerých zberných stanovíšť tzv. hniezd na území obce. Z týchto 2-3 vytypovaných lokalít sa za asistencie aktivačných pracovníkov obce naloží elektroodpad do nákladných vozidiel dopravcu. Mobilný zber v obciach je potrebné dohodnúť vopred kvôli plynulému priebehu a organizácii s regionálnym manažérom. Predíde sa tým nekontrolovanému poškodeniu a devastácii elektroodpadu

Kontakty na regionálnych manažérov v členení podľa krajov:

 • Mgr. Pavol Havran
  (pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský kraj)
  tel. : +421 232 118 805
  mobil: +421 948 405 520
  e-mail: havran@asekol.sk
 • Ing. Marián Ďurinda
  (pre Košický, Prešovský, Banskobystrický kraj)
  mobil: +421 948 200 851
  e-mail: durinda@asekol.sk
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov