Všeobecné informácie

Obce a mestá SR sú pre  organizáciu zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK dôležitými partnermi pri zabezpečovaní oddeleného zberu elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

Mestá svoju kompetenciu zapojenia sa do systému zberu väčšinou delegujú na zriadené mestské príspevkové organizácie resp. rozpočtové organizácie typu technických služieb alebo mestských podnikov služieb, prípadne vlastných akciových spoločností. Obce majú svoju vlastnú podporu vo forme čoraz častejšie sa vyskytujúcich zberných dvorov zriadených na svojom katastrálnom území. ASEKOL SK im preto ponúka obojstranne výhodnú možnosť spolupráce a dohody na participácii odberu elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov.

Spoluprácu je možné rozvinúť na báze zmluvného vzťahu s registrovanou organizáciou výrobcov  ASEKOL SK, s.r.o., ktorej oprávnenie na takúto činnosť vydalo MŽP SR. Odvoz vyzbieraných komodít zo zberného dvora je realizovaný prostredníctvom príslušného regionálneho dopravcu na základe zadania objednávky prevádzkovateľa zberného dvora na e-mailovú adresu: zber@asekol.sk

ASEKOL SK s.r.o., na základe svojej povinnosti ako organizácie zodpovednosti výrobcov za 1. Q 2019 v oddelenom zbere vyzbieranej zložky komunálneho odpadu, vyzbieral 306 893 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení a 71 kg odpadov z opotrebovaných batérii a akumulátorov. 

ASEKOL SK s.r.o., na základe svojej povinnosti ako organizácie zodpovednosti výrobcov za 2. Q 2019 v oddelenom zbere vyzbieranej zložky komunálneho odpadu, vyzbieral 908 550 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení a 1 752 kg odpadov z opotrebovaných batérii a akumulátorov. 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov