• Zozbierané množstvo elektroodpadu za rok 2017 6 340 t
  • Zozbierané množstvo použitých prenosných batérií a akumulátorov v roku 2017 193 t

V roku 2018 sme zrecyklovali takmer 7 miliónov kilogramov elektroodpadu

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory ASEKOL SK v roku 2018 vyzbierala a zabezpečila recykláciu viac ako 6,8 milióna kilogramov elektroodpadu a viac ako 190 tisíc kilogramov použitých prenosných batérií a akumulátorov. ASEKOL SK tak splnil ciele zberu a recyklácie stanovené legislatívou pre výrobcov a dovozcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov.

Viac
Odporúčame Recyklohry Ecocheese Weee-forum Eucobat
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov