2015

Zpětný odběr 2015Medzinárodnú konferenciu Spätný odber organizuje každé dva roky kolektívny systém ASEKOL. Tohtoročný, už piaty ročník, sa bude niesť v duchu osláv desiateho výročia spätného odberu v Českej republike. Opäť prichádzame s portfóliom prednášok významných českých i zahraničných expertov, ktorí sa s nami podelia o svoje vedomosti a skúsenosti z tejto oblasti. Keďže záujem o konferenciu z roka na rok rastie, rozhodli sme sa tento ročník usporiadať vo väčších priestoroch paláca Žofín.

 Online registračný formulár

 1. Václav Krása
  Úvodné zamyslenie sa nad súčasnou spoločnosťou. Ekonomika vs. sociálny aspekt, technológia vs. sociálny aspekt, re-use a sociálny aspekt
 2. Thomas Lindhqvist
  Autor myšlienky rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) nám priblíži hlavné princípy systému a zrod tejto myšlienky. Načrtne svoj vlastný pohľad na ďalší vývoj a na to, ako sa s týmto systémom vysporiada Európa.
 3. Európska komisia
  Zhodnotenie spätného odberu v Európe, implementácia EPR, štatistiky zberu a zbernej siete za jednotlivé krajiny.
 4. MŽP Česká republika
  Zhodnotenie 10 rokov SO v Českej republike a súčasný stav, vnímanie a zapracovanie EPR do legislatívy.
 5. MŽP Slovensko
  Zhodnotenie 10 rokov SO na Slovensku a súčasný stav, vnímanie a zapracovanie EPR do legislatívy.
 6. MŽP Poľsko
  Zhodnotenie 10 rokov SO v Poľsku a súčasný stav, vnímanie a zapracovanie EPR do legislatívy.
 7. MŽP Maďarsko
  Zhodnotenie 10 rokov SO v Maďarsku a súčasný stav, vnímanie a zapracovanie EPR do legislatívy.
 8. CECED – Európske združenie výrobcov
  Kontroverzný pohľad na systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov zo strany samotnej asociácie, návrh iných riešení.
 9. SMOČR – Sdružení měst a obcí
  Zhodnotenie 10 rokov spätného odberu v obciach, úspory, výhody spolupráce, spokojnosť s fungovaním, vplyv implementácie EPR na obce.

Martin VeselovskýPo obede bude nasledovať popoludňajšia trojhodinová panelová diskusia s rečníkmi, ktorú bude moderovať Martin Veselovský.

Jej cieľom bude získať priame odpovede na otázku efektívnosti systému spätného odberu a fungovania jeho jednotlivých zložiek.

Hlavné otázky:

 • Sú kolektívne systémy vôbec potrebné?
 • Kto má niesť zodpovednosť za zbernú sieť?
 • Je implementovaný systém EPR efektívny?
 • Je potrebné obmedzovať činnosť výkupní odpadu?
 • Aká by mala byť úloha výrobcov a obcí v systéme spätného odberu?
 • Je re-use budúcnosťou spätného odberu?

Prihlásiť sa na konferenciu SPÄTNÝ ODBER 2015

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Tím spoločnosti ASEKOL

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov