O programe

Disponujete nepotrebnými počítačmi alebo notebookmi? Môžete pomôcť deťom z detských domovov aj životnému prostrediu! Stačí sa zaregistrovať do projektu Venuj počítač a odovzdať kompletný počítač či notebook.

ASEKOL SK sa postará o zvyšok - nefunkčné prístroje poputujú na spracovanie a tie funkčné odovzdá detským domovom. 

Firmy, ktoré sa do projektu zapoja, získajú navyše certifikát spoločenskej zodpovednosti za zodpovedný prístup k životnému prostrediu a možnosť používať logo "Ekologická firma".

Zodpovedným nakladaním s vyradenými počítačmi môžete pomôcť aj životnému prostrediu. Obsahujú totiž množstvo škodlivých látok, ktoré vyžadujú odborné spracovanie . Veľkú časť materiálov získaných spracovaním možno tiež opätovne využiť, preto odovzdaním starých počítačov chránite prírodné zdroje a nerastné suroviny pred ťažbou.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov