Firmy a inštitúcie

Čo vám ponúkame?

1. Zberná nádoba na elektroodpad a batérie zdarma

  • bezplatné poskytnutie zbernej nádoby, do ktorej môžu Vaši zamestnanci odovzdávať drobný elektroodpad a batérie
  • zvozový servis do 10 dní od objednávky
  • získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ FIRMA“
  • zapojením sa do projektu prispejete k naplneniu podmienok systému environmentálneho manažmentu ISO 14001

2. Odvoz elektroodpadu

Pokiaľ vo Vašej spoločnosti vzniká elektroodpad (tlačiarne, monitory, počítače, chladničky a pod.) ponúkame Vám možnosť sa takéhoto elektroodpadu prostredníctvom našej spoločnosti ASEKOL SK bezplatne, ekologicky a v súlade s legislatívou zbaviť. Objednať odvoz elektroodpadu je možné v prípade, ak sa Vám zhromaždilo množstvo:

  • nad 250 kg alebo
  • viac ako 10 ks objemného elektroodpadu

Odvoz a likvidácia elektroodpadu prostredníctvom našej spoločnosti je bezplatná.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov