Aktuality

Schválené programové vyhlásenie vlády SR

Schválené programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na nasledujúce štvorročné obdobie 2020 – 2024 stanovilo nové ciele aj pre sektor odpadového hospodárstva. Jednou z najviac rezonujúcich tém je podpora prechodu na zdrojovo efektívnejšie obehové hospodárstvo, či nízka miera recyklácie komunálneho odpadu. Ministerstvo životného prostredia pripraví „plán prechodu na obehové hospodárstvo s opatreniami presahujúcimi problematiku odpadov.“

Viac
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov