Aktuality

Kolektívne systémy ASEKOL a RETELA spájajú svoje sily

Podpisom zmluvy o predaji 100% podielu v spoločnosti RETELA, s.r.o. medzi Elektrotechnickou asociáciou Českej republiky (EIA) a spoločnosťou ASEKOL a. s. bol dňa 27.4.2018 úspešne zavŕšený proces výberu najvhodnejšieho kandidáta zo záujemcov o prevzatie všetkých činností a povinností súvisiacich s prevádzkovaním kolektívneho systému RETELA. EIA bola vlastníkom spoločnosti RETELA od jej založenia v roku 2005.

Viac

Magická hranica 6 miliónov kg elektroodpadu prekonaná

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory ASEKOL SK vyzbierala v roku 2017 viac ako 6,3 milióna kilogramov elektroodpadu a 193 tisíc kilogramov použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo je o 10 % viac, ako v roku 2016. ASEKOL SK tak splnil pre svojich klientov, ktorými sú výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, batérií a akumulátorov ciele zberu a recyklácie stanovené legislatívou.

Viac
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobních údajů