Aktuality

Ako vyzbierať viacej elektroodpadu? V Čadci bol umiestnený 70. E-domček.

Bratislava, 27. 11. 2015 - Zberný dvor v Čadci sa stal 70. miestom, kde bol umiestnený unikátny nástroj na zber už nepotrebných elektrospotrebičov. E-domček je miesto, ktoré svojim tvarom a konštrukciou slúži, ako bezpečné miesto určené na odovzdanie a dočasné uskladnenie elektroodpadu umiestnené v blízkosti zákazníkov. Jeho cieľom, je zvýšiť množstvo vyzbieraného elektroodpadu a zabrániť, aby neprišlo k jeho znehodnoteniu vystavením vplyvu počasia a vandalov.

Viac

ASEKOL reprezentuje ČR v kategórii ekologicky zodpovedných firiem na prestížnej celoeurópskej súťaži

Nezisková organizácia ASEKOL bola vybraná ako jeden z dvadsiatich národných finalistov za Českú republiku v medzinárodnej súťaži European Business Awards 2015/2016. Stala sa totiž národným šampiónom v kategórii Cena za environmentálny a korporátne udržateľný rozvoj a v ďalšom kole bude súťažiť s firmami z celej Európy o víťazstvo. Porota o výsledkoch rozhodne v marci budúceho roku.

Viac

V Prahe sa konal piaty ročník tradičnej medzinárodnej konferencie Spätný odber 2015

Dňa 19. mája 2015 prebehol v Žofínskom paláci slávnostný piaty ročník medzinárodnej konferencie Spätný odber. Viac než štyri stovky poslucháčov tu oslávilo 10 rokov od začiatku recyklácie elektrozariadení v Českej republike a založenia kolektívneho systému ASEKOL. Téma konferencie sa teda logicky ponúkala. Akú púť prešiel spätný odber elektrozariadení v Českej republike a v zahraničí? Sú súčasné pravidlá nastavené správne a účelne? Významní domáci a zahraniční hostia počas série prednášok a popoludňajšej panelovej diskusie spoločne zhodnotili, či si dosiahnuté výsledky zaslúžia oslavu.

Viac

Je tu Deň Zeme! Buďte ekologický a ušetrite s našimi tipmi ihneď!

Aj Zem si zaslúži svoj deň. O to viac pri súčasných štatistikách, ktoré deklarujú stúpajúce čísla reflektujúce neekologický životný štýl. Cieľom je poukázať na alternatívne možnosti zachovania zdrojov energie, recyklačné využitie odpadu a hľadanie obnoviteľných zdrojov. Deň Zeme je tu na akési pozastavenie a vstúpenie si do svedomia. Avšak, nemal by to byť len tento jeden deň v roku.

Viac
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov