Aktuality

Ako nakladať s odpadom pri COVID-19

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.

Odporúča sa nasledovný postup:

  • použité ochranné prostriedky, ako sú rúška alebo rukavice, treba dať do plastovej tašky alebo vrecka a pevne uzavrieť
  • vrecko či tašku treba vyhodiť do zmesového komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • dodržiavajte, prosím, všetky hygienické pravidlá a po manipulácii s odpadom si umývajte ruky


Ak ste v karanténe:

  • odpad vložte do plastového vreca na odpadky a po každom použití ho riadne zviažte
  • po naplnení vložte vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držte doma
  • až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov umiestnite tento odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad (čierny kontajner)
  • neukladajte odpad vedľa zberných nádob, aby ste neohrozili pracovníkov zbierajúcich odpad

Ako nakladať s odpadom pri COVID-19 - leták na stiahnutie

 

Usmernenie od MŽP ohľadom nakladania s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19 nájdete na: https://www.minzp.sk/spravy/usmernenie-k-nakladaniu-odpadom.html

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov