Aktuality

Európsky týždeň recyklácie batérií a akumulátorov

Európske združenie EUCOBAT vyhlásilo druhý septembrový týždeň za Európsky týždeň recyklácie batérií a ASEKOL SK ako jediná OZV na Slovensku, ktorá je členom Európskeho združenia EUCOBAT opätovne prispela k zvýšeniu povedomia verejnosti.

S projektom ECOcheese, zameraným na zber a triedenie použitých batérií a akumulátorov sa ASEKOL SK zúčastnil Európskeho týždňa recyklácie batérií v obchodných centrách Avion a Bory Mall v Bratislave. Deti sa hravou a zábavnou formou vzdelávali v triedení odpadu. V stánku sa mohli naučiť ako správne roztriediť elektroodpad, použité batérie ale aj plasty, sklo a papier, kam takýto odpad odniesť a kam naopak nepatrí. Tento rok si organizácia ASEKOL SK pripravila pre deti aj rôzne zaujímavosti z oblasti recyklácie, ktoré boli zaujímavým prínosom aj pre dospelých.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov