Aktuality

Kde môžete nájsť červeno-biele kontajnery?

Červeno-biele kontajnery sú inovatívnym, jedinečným projektom organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.

Červeno-biele kontajnery slúžia občanom na zber veľmi malého elektroodpadu, ako i prenosných batérií a akumulátorov.

Cieľom týchto kontajnerov je zvýšiť mieru recyklácie odpadu prostredníctvom komfortného a efektívneho systému zberu malých elektrospotrebičov, ako napríklad kalkulačiek, rádií, počítačov a počítačového vybavenia, discmanov, telefónov, videokamier alebo menšieho elektrického náradia, či hračiek vrátané batérií a akumulátorov.

Červeno-biele kontajnery môžete nájsť v nasledujúcich mestách:

Trnava

 1. Parkovisko: Halenárska/Dolnopotočná, pri kontajneri na šatstvo
 2. ul. Veterná, pri Arbórii vedľa kontajnera na šatstvo s sklo
 3. ulica Juraja Slottu, veľké pletivové stojisko
 4. Modranka, Dedinská ulica, pri COOP Jednota, vedľa kontajnera na šatstvo
 5. Limbová ulica, pri nákupnom centre
 6. Zelenečská ulica, vedľa kontajnera na šatstvo
 7. Roh ulíc L.van Beethovena a J.G. Tajovského
 8. Ul. Čajkovského, pletivové stojisko
 9. Botanická ulica, pred pletivovým stojiskom
 10. Kalinčiakova ulica, pletivové stojisko
 11. Ulica Terézie Vansovej, pri reštaurácii MERKUR, pri kontajneri na šatstvo

Šala

 1. Stará Veča pri zbrojnici, pri Kultúrnom centre – 1a (Dóžova ulica)
 2. Hollého 36, priestranné pletivové stojisko pri škole
 3. Hollého 3c, oproti predajni MIK s.r.o., pletivové stojisko
 4. Nešprova ulica, pri moste, supermarket LUX, vedľa kontajnera na šatstvo,
 5. Vajanského ulica, murované stojisko
 6. Novomestkého ulica, Asfaltová plocha - pri kontajneroch na triedený zber
 7. Ulica Boženy Nemcovej, pletivové stojisko
 8. Kukučínova ulica, pri kotolni
 9. Mostová ulica, pletivové stojisko – „poľské činžiaky“

Hlohovec

 1. Mestská časť Šulekovo, pri COOP Jednota
 2. Sihotská ulica, oproti BD č. 5 – 7 pri stojisku kontajnerov
 3. Mierová ulica, pri bývalom Lubonase
 4. Manckovičová ulica, vnútroblok oproti BD č. 12
 5. Podzámska ulica, oproti BD č. 23
 6. Ulica SNP, zadná časť medzi č. 21-24
 7. Nitrianka ulica, pri kotolni
 8. Vinohradská ulica, na chodníku BD č. 6
 9. Hlohová ulica, pri BD č. 24, pri stojisku kontajnerov
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov