Aktuality

Oznamovacia povinnosť splnená

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. splnila svoju oznamovaciu povinnosť a v zmysle § 28 ods. 4 písm. h) a k) zákona č. 79/2015 o odpadoch a

 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslala aktuálny zoznam zastúpených výrobcov elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov  v zákonom stanovenej lehote.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov