Aktuality

Povinnosti výrobcov za rok 2019 splnené

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. v zmysle § 27 ods. 4 písm. h) a  § 28 ods. 4 písm. d) bod 1.2. zákona č. 79/2015 o odpadoch, v platnom znení, splnila zákonnú povinnosť a podala Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom a Ohlásenie o batériach a akumulátoroch a nakladaní s použitými akumulátormi sumárne za všetkých zastúpených výrobcov.

.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov