Aktuality

Ročný odklad zálohovania nápojových obalov

Poslanci v súvislosti s pandémiou schválili mimoriadne opatrenia, ktorými sa zálohovanie obalov posúva na rok 2023.

Ochorenie COVID-19 spôsobilo mnohé zmeny, ktoré sa prejavili aj v odpadovom sektore. Výberové konanie na pozíciu správcu zálohového systému, vypísané Ministerstvom životného prostredia SR, sa neuskutoční v riadnom termíne. Vďaka spôsobenému ročnému oneskoreniu sa získal čas na dôkladnejšiu prípravu celého systému. PET fľaše a plechovky sa začnú na Slovensku zálohovať až od roku 2023.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov