Aktuality

Zmeny práv a povinností výrobcov elektrozariadení

Vážení klienti a obchodní partneri, pripravili sme pre Vás zhrnutie informujúce o aktuálnych významných zmenách týkajúcich sa práv a povinností výrobcov elektrozariadení, batérií a akumulátorov, prijatých novelou Zákona o odpadoch zo dňa 18. októbra 2017,

     ktorá nadobudne účinnosť v prevažnej miere od 1.1.2018. Viac sa dozviete TU.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov