Pre média

Obchodná a marketingová manažérka

Mgr. Silvia Sekáčová

Telefón: +421 2 3211 8803
E-mail: sekacova@asekol.sk

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov