O nás

ASEKOL a. s. je neziskovo hospodáriaca spoločnosť, ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení organizuje celoštátny systém spätného odberu elektroodpadu. Zabezpečuje zber, dopravu a recykláciu elektroodpadu vrátane financovania celého systému. ASEKOL a. s., so sídlom v Prahe, je kolektívny systém spätného odberu elektrozariadení. Jeho služby na základe zmluvy využívajú výrobcovia alebo dovozcovia elektrozariadení. ASEKOL pri spätnom odbere úzko spolupracuje s mestami a obcami, distribútormi a servismi, dopravnými spoločnosťami a spracovateľmi elektrozariadení.

ASEKOL založili v júli 2005 najvýznamnejší predstavitelia na trhu spotrebnej elektroniky, kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Spoločníkmi kolektívneho systému sú spoločnosti:

              

Kolektívny systém ASEKOL je zapísaný v zozname kolektívnych systémov vedenom MŽP ČR pre tieto kategórie elektrozariadení:

  Elektrozariadenia do domácnosti (B2C) Elektrozariadenie pre podnikanie (B2B)
Kategória 1 (veľké domáce spotrebiče) Áno Áno
Kategória 2 (malé domáce spotrebiče) Áno Áno
Kategória 3 (výpočtová a kancelárska technika) Áno Áno
Kategória 4 (spotrebná elektronika) Áno Áno
Kategória 5 (osvetľovacie zariadenia) Áno Áno
Kategória 6 (elektrické a elektronické nástroje s výnimkou veľkých stacionárnych priem. nástrojov) Áno Áno
Kategória 7 (hračky, voľný čas) Áno Áno
Kategória 8 (lekárske prístroje) Áno Áno
Kategória 9 (zariadenia pre monitorovanie a kontrolu) Áno Áno
Kategória 10 (výdajné automaty) Neexistujú Áno

Spoločnosť ASEKOL je na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia  ČR  oprávnená na spätný odber elektrozariadení vo všetkých skupinách 1 - 10.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov