Služby

ASEKOL  a. s. je váš profesionálny partner pre všetky odborné záležitosti týkajúce sa elektrozariadení, batérií a akumulátorov.

Naša ponuka

  • administratívna podpora (registrácia, oznámenie o zmene údajov) 
  • jednotný systém pre obe krajiny (ČR a SR) s možnosťou zastrešenia agendy jednou zodpovednou osobou a zároveň úspora 5% z fakturovaných recyklačných poplatkov pre obe krajiny
  • odborné poradenstvo a pomoc vo veciach súvisiacich s platnou legislatívou odpadového hospodárstva
  • odborné semináre a help-desk
  • legislatívny monitoring
  • členstvo v transparentnom a stabilnom kolektívnom systéme (už od roku 2005)
  • promptný odvoz elektroodpadu
  • široká ponuka zberných nádob zdarma
  • environmentálna marketingová podpora
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov