Možnosti spolupráce

Predajne a servisy

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK ponúka predajcom a servisom elektrozariadení súčinnosť pri plnení povinností, ktoré im plynú zo zákona o odpadoch.

Predajca, ktorý odoberá od svojich zákazníkov elektroodpad (či už formou kus za kus, alebo v neobmedzenom množstve) má možnosť spolupráce s OZV ASEKOL SK. 

Výhody spolupráce

  • Finančná odmena
  • Odvoz elektroodpadu zdarma.
  • Zberné nádoby

Nadviazanie spolupráce pri spätnom zbere elektroodpadu prebieha v nasledovných krokoch: 

  1. Uzatvorenie Zmluvy o zabezpečení zberu elektroodpadu. Zmluvu je možné vyžiadať prostredníctvom e-mailu: predajcovia@asekol.sk  alebo telefonicky: 02 / 3211 8805; 0948 200 851; 0948 405 520. 
  2. OZV ASEKOL SK Vás zaregistruje a zaradí do svojej zbernej siete. Od tohto momentu môžete objednávať odvoz elektroodpadu.

Objednanie odvozu

Objednávky na odvoz  zasielajte elektronicky adresu: zber@asekol.sk

Všetky záležitosti ohľadom spolupráce môžete prebrať s príslušným regionálnym zástupcom.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov