Klietkový kontajner

Klietkový kontajner je ekologickým a ekonomickým riešením zberu drobného elektroodpadu, ktoré ASEKOL SK ponúka veľkým distribútorom elektrozariadení a klientom. Klietkový kontajner je  uzamykateľná zberná nádoba určená na skladovanie drobného elektroodpadu. 

  • Použitie: do exteriéru a interiéru budov
  • Plnenie: Jeho prednú stranu je možné otvoriť podľa potreby na 2/3 alebo 1/3.
  • Rozmery: 1 000 x 1 200 mm a celková výška 1 800 mm 
  • Objem: 1,8 m2

Pre lepšiu manipulovateľnosť je vybavený štyrmi otočnými kolesami (dve z nich sú s brzdou).

Výhody

  • Dodanie zdarma na základě uzatvorenej zmluvy
  • Odvoz a recyklácia elektroodpadu zdarma na základe objednávky

Rozsah zberu

  • drobný elektroodpad z kancelárie a z domácnosti (s výnimkou žiariviek a batérií) napr. počítače vrátane príslušenstva, tlačiarne, kalkulačky, audiotechnika, telefóny...

Podmienky pro zapožičanie klietkového kontajneru

  • platná zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu 
  • dispozičně vhodný priestor, pevná plocha pre umiestnenie
  • uzatvorenie zmluvy o bezodplatnej výpožičke

Bližšie informácie Vám poskytnú regionálni zástupcovia.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov