Kategórie EEZ od roku 2019

Od 15. augusta 2018 dochádza ku zmene vo vymedzení rozsahu elektrozariadení, ktoré spadajú pod pôsobnosť zákona o odpadoch, tzv. „open scope“  alebo otvorený rozsah. Do platnosti teda vstupuje otvorený rozsah vymedzenia elektrozariadení s jasne definovanými výnimkami a s tým súvisiaca zmena počtu kategórií elektrozariadení z pôvodných 10 na novo definovaných 6 kategórií, ktoré vstupujú do účinnosti 1.januára 2019.

6 kategórií elektrozariadení podľa Prílohy č. 6, časť II., zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch:

Zariadenia pre tepelnú výmenu

chladiace automaty, chladničky, klimatizácie, čerpadlá

Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2

televízory, počítačové monitory

Svetelné zdroje

lineárne žiarivky, úsporné žiarivky a výbojky

Veľké zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm

práčky, sporáky, hudobné zariadenia, elektrické a elektronické nástroje

Malé zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm

domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, hračky, vybavenie pre voľný čas

Malé IT a telekomunikačné zariadenia s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm

mobily,kalkulačky, klávesnice

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov