RoHS smernica

Pri výrobe elektrozariadení a ich uvádzaní na trh sa (okrem ustanovených výnimiek) obmedzuje použitie šiestich látok. Ustanovujú sa nasledujúce maximálne hodnoty hmotnostnej koncentrácie tolerované v homogénnych materiáloch:

 • Olovo (0,1 %)
 • Ortuť (0,1 %)
 • Kadmium (0,01 %)
 • Šesťmocný chróm (0,1 %)
 • Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)
 • Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)

Smernica sa vzťahuje na

 1. Veľké domáce spotrebiče
 2. Malé domáce spotrebiče
 3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 4. Spotrebnú elektroniku
 5. Osvetľovacie zariadenia
 6. Elektrické náradie a elektronické náradie
 7. Hračky a zariadenia určené na športové a rekreačné účely
 8. Zdravotnícke pomôcky
 9. Monitorovacie prístroje a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích prístrojov a priemyselných kontrolných prístrojov
 10. Predajné automaty
 11. Iné elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

Smernica sa nevzťahuje na

 1. zariadenia, ktoré sú potrebné na bezpečnosť štátu, vrátane zbraní, munície a výrobkov obranného priemyslu určených výhradne na vojenské účely
 2. zariadenia navrhnuté na vypustenie do vesmíru
 3. zariadenia navrhnuté na nainštalovanie ako súčasť iného typu zariadenia, na ktoré sa tento zákon nevzťahuje a ktoré môžu plniť svoju funkciu, len ak sú súčasťou tohto zariadenia a ktoré možno nahradiť iba rovnakými, špecificky navrhnutými zariadeniami
 4. veľké stacionárne priemyselné náradia
 5. veľké pevné inštalácie
 6. dopravné prostriedky okrem elektrických dvojkolesových vozidiel, ktoré nie sú typovo schválené
 7. necestné pojazdné stroje určené len na odborné používanie
 8. aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky
 9. fotovoltaické panely určené na používanie v odborne navrhnutom, zostavenom a nainštalovanom systéme na trvalú prevádzku na určenom mieste za účelom výroby energie zo slnečného svetla na verejné, obchodné, priemyselné a bytové použitie
 10. zariadenia navrhnuté na výskum a vývoj určené pre priemyselné použitie
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov