Způsob značení elektrozařízení

Označenie elektrozariadenia, ktoré spĺňa požiadavky RoHS smernice: 

Grafický symbol preškrtnutej zbernej nádoby na kolieskach označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení vrátane batérií a akumulátorov. Symbol musí byť zreteľne, čitateľne a nezmazateľne vytlačený. 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov