Výkazníctvo

Naším cieľom je minimalizovať celkovú administratívnu záťaž spojenú s povinnosťami výrobcov, vrátane spôsobu vykazovania množstiev elektrozariadení, batérií a obalov uvedených trh. Naše on-line výkazníctvo zaručuje maximálnu ochranu dát užívateľov a umožňuje prehľadný a pohodlný prístup k výkazom za minulé obdobia.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok kontaktujte obchodné oddelenie.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov