Ako triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

 

PAPIER

Do papiera patria:

 • noviny
 • časopisy
 • reklamné letáky
 • kancelársky papier
 • kartóny
 • krabice
 • papierové obaly a vrecká

Pred triedením je potrebné plastové, kovové či iné časti (napr. zo zakladačov, obalov), odstrániť. Netreba odstraňovať kovové sponky z papiera (napr. z časopisov, či letákov).

Do papiera nepatria:

 •   X        mokrý, mastný, či inak znečistený papier
 •   X        kopírovací papier
 •   X        použité papierové vreckovky
 •   X        znečistené servítky
 •   X        tvrdé väzby kníh
 •   X        vrecká znečistené od potravín
 •   X        použité plienky
 •   X        hygienické potreby
 •   X        asfaltový a dechtový papier

 

 

PLAST

Do plastu patria:

 • PET fľaše (napr. od minerálnych vôd a nealkoholických nápojov)
 • plastové vrecká a tašky
 • tégliky
 • fólie
 • obaly z kozmetických produktov (napr. z aviváží, šampónov a inej kozmetiky)
 • iné plastové obaly

Pri triedení je potrebné nádoby stlačiť alebo zošliapnuť, šetrí sa tým miesto.

Do plastu nepatria:

 •   X        silno znečistené plasty (od chemikálií alebo potravín)
 •   X        sieťky od ovocia
 •   X        polystyrénové obaly zo stravy
 •   X        obaly od nebezpečných látok (napr. z farieb alebo motorových olejov)
 •   X        linoleum
 •   X        guma
 •   X        molitan
 •   X        stavebný materiál z plastu
 •   X        podlahové krytiny

 

 

SKLO

Do skla patria:

 • poháre (všetky okrem krištáľových pohárov)
 • sklenené nádoby a obaly
 • tabuľové sklo
 • nevratné obaly zo skla od nápojov
 • obaly zo skla z kozmetiky
 • sklenené črepy

Do skla nepatria:

 •   X        zrkadlá
 •   X        plexisklo
 •   X        autosklo
 •   X        lepené sklo
 •   X        fľaše od chemikálií
 •   X        porcelán
 •   X        keramika
 •   X        žiarovky
 •   X        TV obrazovky
 •   X        sklo kombinované s iným materiálom (napr. drôtené sklo)
 •   X        zálohované obaly zo skla

 

 

KOVY

Medzi kovy patria:

 • kovové obaly
 • konzervy
 • nápojové plechovky
 • hliníková fólia (alobal)

Medzi kovy nepatria:

 •   X        kovové obaly kombinované s iným obalom (napr. obal zo zubnej pasty)
 •   X        kovové obaly znečistené od chemických látok (napr. plechovky od farieb patria medzi nebezpečný odpad)

 

 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY / TRETRAPAKY / VKM

Do nápojových kartónov patria:

 • zošliapnuté a opláchnuté obaly (napr. z džúsov, vína, kávy, mliečnych výrobkov)

Do nápojových kartónov nepatria:

  X        obaly so zvyškami nápojov

 

 

Spracovanie recyklovateľného odpadu správnym spôsobom umožňuje jeho opätovné využitie na výrobu nových produktov ako:

 • 10 časopisov = 1 krabica na TV (papier)
 • 30 fliaš = 1 flísová bunda (plast)
 • 5 pohárov = 1 váza (sklo)
 • 670 hliníkových plechoviek = 1 rám na bicykel (kov)
 • 2 nápojové kartóny = 1m2 rolky kuchynských papierových utierok (nápojové kartóny)

 

a tým pomáhate:

 • šetriť materiál a prírodné zdroje
 • znížiť emisie CO2
 • znížiť spaľovanie zvyškového odpadu
 • k pozitívnemu vplyvu na skleníkový efekt
 • ušetriť svoje financie

 

Náklady na triedený zber recyklovateľného odpadu hradí organizácia zodpovednosti výrobcov.

 

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk

Ochrana osobných údajov