V roku 2015 Slováci najviac vyhadzovali televízory a chladničky.

Kolektívna organizácia ASEKOL SK prostredníctvom, ktorej si výrobcovia elektrozariadení plnia svoju povinnosť postarať sa o výrobky i potom, čo sa z nich stal odpad, v roku 2015 vyzbierala takmer 5 miliónov kilogramov elektroodpadu a takmer 100 tisíc kilogramov prenosných batérií a akumulátorov. To znamená, že ASEKOL SK v roku 2015 s prehľadom splnil ciele zberu elektroodpadu i batérií, ktoré výrobcom predpisuje zákon o odpadoch.

Viac
Odporúčame Recyklohry
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk