Ako vyzbierať viacej elektroodpadu? V Čadci bol umiestnený 70. E-domček.

Bratislava, 27. 11. 2015 - Zberný dvor v Čadci sa stal 70. miestom, kde bol umiestnený unikátny nástroj na zber už nepotrebných elektrospotrebičov. E-domček je miesto, ktoré svojim tvarom a konštrukciou slúži, ako bezpečné miesto určené na odovzdanie a dočasné uskladnenie elektroodpadu umiestnené v blízkosti zákazníkov. Jeho cieľom, je zvýšiť množstvo vyzbieraného elektroodpadu a zabrániť, aby neprišlo k jeho znehodnoteniu vystavením vplyvu počasia a vandalov.

Viac
Odporúčame Recyklohry
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

Telefón: +421 2 3211 8800

E-mail: info@asekol.sk