Počas akcií Zelený Kaufland sa vyzbieralo viac ako 3 000 kg elektroodpadu a batérií

Počas troch letných a jesenných kôl akcie Zelený Kaufland bolo vyzbieraných viac ako 3000kg elektroodpadu. Zelený Kaufland je projektom spoločnosti Kaufland a organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK sa v roku 2016 stala partnerom projektu pre elektroodpad, batérie a akumulátory. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie občanov o životnom prostredí a motivovať ich k environmentálnemu správaniu a triedeniu odpadu.

Viac

1 300 kg elektroodpadu a batérií vyzbieral ASEKOL SK počas akcie Zelený Kaufland

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK sa v roku 2016 stala partnerom projektu Zelený Kaufland. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie občanov o životnom prostredí a motivovať ich k zapojeniu sa do triedeného zberu odpadu. Zelený Kaufland je projektom spoločnosti Kaufland. Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK je partnerom pre zber, recykláciu a zhodnotenie elektrospotrebičov, batérií a akumulátorov.

Viac
Odporúčame Recyklohry
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk