ICBR 2017 vysiela pozitívne ekonomické signály

Lisabon, dňa 20. septembra 2017: Z tohtoročného Medzinárodného kongresu pre recykláciu batérií ICBR, ktorý sa konal v Lisabone, prichádza množstvo dobrých správ. Podľa zistení z nedávno uskutočneného prieskumu väčšina účastníkov vidí tak súčasnú situáciu, ako aj podnikateľskú perspektívu, vo veľmi priaznivom svetle. Industriálni zástupcovia sú predovšetkým spokojní s generovaným objemom a väčšina z nich súčasnú situáciu tiež vníma ako pozitívnu.

Viac

9. 9. si pripomíname Európsky deň recyklácie použitých batérií a akumulátorov

I použité a vybité batérie sa dajú recyklovať, ak skončia na správnom mieste. Podľa údajov zverejnených Ministerstvom životného prostredia SR bolo v roku 2016 na Slovensku predaných 1 236 t prenosných batérií. Správne vyzbieraných a recyklovaných bolo 478 t. Cieľom Európskeho dňa recyklácie použitých batérií a akumulátorov je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o potrebe zberu a recyklácie batérií a akumulátorov.

Viac
Odporúčame Recyklohry
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: info@asekol.sk