Chcem sa stať klientom

Registračný formulár:

Chcem sa stať klientom

 

Ostatné údaje

Žiadam o registráciu vyhradeného výrobku:
Je Vaša spoločnosť dovozcom fotovoltických panelov? (táto informácia je potrebná pre registráciu)
Obsahuje elektrozariadenie batérie:
Spôsob predaja:

 

Kontaktná osoba zodpovedná za zmluvy

 

Kontaktná osoba zodpovedná za výkazy

 
 
Ste zahraničný subjekt? (máte sídlo mimo územia Slovenskej republiky)
Kde má vaša spoločnosť pobočku?
Ste v komunikácii s obchodným zástupcom ASEKOLu?
 
 
Marketingový súhlas: (Udeľujem súhlas so zasielaním aktuálnych legislatívnych a obchodných informácií formou newslettra.) Pri neudelení súhlasu nebudete informovaný o novom dianí v legislatívnych zmenách.
Spracovanie osobných údajov: (Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu za účelom, ako je uvedené v Zásadách o spracovaní osobných údajov.)