Chcem sa stať klientom

Kontaktujte klientske centrum


[email protected]

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK garantuje svojim členom, výrobcom/dovozcom obalov a neobalových výrobkov, výrobcom/dovozcom elektrozariadení, výrobcom/dovozcom batérií a akumulátorov splnenie zákonných povinností stanovených zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

Garantujeme

 1. splnenie ohlasovacích, evidenčných a ďalších administratívnych povinností výrobcu/dovozcu

 2. splnenie zákonných limitov stanovených pre zber a recykláciu elektroodpadu, batérií a akumulátorov, odpadu z obalov a neobalových výrobkov

 3. individuálny prístup a nadštandardný servis

ASEKOL SK je váš profesionálny partner pre všetky odborné záležitosti týkajúce sa elektrozariadení, batérií, akumulátorov a obalov.

Naša ponuka

 • splnenie povinností stanovených výrobcom obalov a neobalových výrobkov, výrobcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov

 • kompletnú administratívnu podporu (registrácie, oznámenia o zmene údajov)

 • elektronické riešenie agendy odpadového hospodárstva na jednom mieste pre všetky komodity (elektro, batérie, obaly) prostredníctvom IS (on-line výkazníctvo)

 • členstvo v transparentnej a stabilnej organizácii, pri registrácii do OZV ASEKOL SK a súčasne aj do ASEKOL (CZ) = nárok na zľavu  z recyklačných poplatkov vo výške 5% pre obe krajiny

 • spravodlivý a transparentný systém fakturácie recyklačných poplatkov (platba RP za uplynulý kvartál)

 • zberné nádoby na použité batérie, akumulátory a elektroodpad podľa výberu zdarma: E-Box, B-Box, Tubus, ekocentrum, klietkový kontajner, E-domček

 • promptný zvoz použitých batérií, akumulátorov a elektroodpadu  zdarma  na celom území SR

 • v rámci spolupráce na spätnom zbere elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov odmena

 • odborné poradenstvo a pomoc v otázkach súvisiacich s platnou legislatívou odpadového hospodárstva, legislatívny monitoring

 • odborné semináre a help-desk

 • interný audit (nastavenie a kontrola správnosti vykazovania)

 • environmentálna marketingová podpora

Kontaktujte klientske centrum: [email protected]