7. 2. 2024

Greenwashing – smernica bola prijatá EÚ parlamentom

Smernica, ktorej cieľom je chrániť spotrebiteľa pred nepravdivými informáciami a zavádzajúcim marketingom výrobkov, bola 17.1.2024 prijatá EÚ parlamentom. Na základe tejto smernice by mala byť reklama spoľahlivejšia a presnejšia, a prináša zákaz používania environmentálnych tvrdení ako „biologicky rozložiteľný, prírodný, šetrný k životnému prostrediu, ekologický alebo klimaticky neutrálny“ bez uvedeného dôkazu. Regulovať sa bude aj používanie značiek udržateľnosti nakoľko […]

Zistiť viac!

Nariadenie o batériách a čo možno ešte neviete

Nariadenie o batériách a odpadových batériách je platné a nahradzuje predošlú smernicu o batériách z roku 2006. Nové nariadenie kladie väčší dôraz najmä na environment v spojitosti s batériami. Nariadenie o batériách sa týka všetkých batérií, a to prenosných batérií, priemyselných batérií, batérií elektrických vozidiel, batérií ľahkých dopravných prostriedkov a štartovacích batérií. Prvé ustanovenia vstupujú do platnosti už 18.2.2024. Viac k týmto ustanoveniam si prečítate tu. […]

Zistiť viac!
17. 1. 2024

Návrh nariadenia o obaloch a odpade z obalov

Ešte pred Vianocami, 18.12, EÚ Rada dosiahla dohodu o návrhu nariadenia o obaloch a odpade z obalov. Cieľom tohto nariadenia je riešiť nárast odpadu z obalov, ktorý vzniká v EÚ, a zároveň harmonizovať vnútorný trh s obalmi a podporiť obehové hospodárstvo. „V roku 2021 každý Európan vyprodukoval 190 kg odpadu z obalov. A toto množstvo sa do roku 2030 zvýši takmer o 20 %, ak sa situácia nezmení. Toto nariadenie […]

Zistiť viac!

Nariadenie o batériách a odpadových batériách – aké zmeny čakajú výrobcov v prvom polroku 2024?

Počas minulého roka sme Vám prinášali informácie o nariadení o batériách a odpadových batériách prostredníctvom newsletterov a článkov. Toto nariadenie je platné a 18.2.2024 nadobúda účinnosť. Výrobcov batérií a akumulátorov tak čakajú prvé zmeny už v tomto roku. Prvé ustanovenia vstupujú do platnosti od 18.2.2024. Harmonogram nových pravidiel pre batérie a odpadové batérie si môžete prezrieť v nasledujúcom termínovníku: Obmedzenie […]

Zistiť viac!
19. 12. 2023

Opätovné použitie a príprava na zmenu účelu odpadových batérií a predchádzanie vzniku odpadových batérií

Podľa nového nariadenia sa odpadové LMT batérie, odpadové priemyselné batérie a odpadové batérie pre elektrické vozidlá budú môcť  opätovne používať alebo zmeniť svoj účel.  S cieľom preukázať, že odpadové batérie prešli prípravou na opätovné použitie alebo prípravou na zmenu účelu, a teda prestali byť odpadom, je potrebné, aby držiteľ batérie predložil na žiadosť príslušného orgánu: Tieto informácie sa […]

Zistiť viac!

Problematika litering na Slovensku

Množstvo odpadu z obalov sa na celom svete neustálej zvyšuje a závažne poškodzuje zdravie, životy, hospodárstvo a planétu ako celok. Práve z tohto dôvodu sa EÚ rozhodla zakročiť a problémy spojené s nárastom odpadu a s voľne pohodeným odpadom riešiť. V roku 2019 vznikla Smernica EÚ Parlamentu a Rady 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (SUP). Táto smernica má […]

Zistiť viac!
16. 11. 2023

Návrh smernice o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia. O pár mesiacov neskôr, v marci 2023 Komisia prijala aj návrh Smernice o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia, ktorá sa zaoberá riešením problémov greenwashingu a ochrany spotrebiteľov a životného prostredia. Absencia spoločných pravidiel pre spoločnosti, ktoré poskytujú dobrovoľné ekologické tvrdenia vedie ku „greenwashingu“. „Greenwashing“ nastáva vtedy, keď spoločnosti alebo […]

Zistiť viac!

Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – recyklácia, zber a zberné ciele

Nariadenie o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko významných zmien. Jednou z týchto zmien je aj stanovenie prísnejších požiadaviek na recykláciu, zber a zberné ciele pre batérie a akumulátory. Nariadenie stanoví, že výrobca prenosných batérií alebo prípadne v jeho mene konajúca organizácia zodpovednosti výrobcu (ďalej len OZV) zabezpečí, aby sa všetky použité, teda odpadové prenosné batérie, LMT batérie a odpadové […]

Zistiť viac!
18. 10. 2023

Tri Eiffelove veže z malého elektroodpadu každý rok

V odpadovom hospodárstve platí, že čím je odpad menší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že skončí tam, kde by nemal. Napríklad vo voľnej prírode, na verejných priestranstvách, v zmesovom komunálnom odpade, t. j. nevyužitý na skládke alebo v spaľovni. Toto pravidlo sa samozrejme vzťahuje aj na elektrozariadenia alebo elektroodpad. Aké sú hlavné problémy spojené so zberom […]

Zistiť viac!

Zber elektroodpadu rastie aj vďaka červeno-bielym kontajnerom

Vyše 263 tisíc kilogramov elektroodpadu sa v roku 2022 vyzbieralo pomocou červeno-bielych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené vo vybraných mestách a obciach na Slovensku. Koncom roka 2022 sa na území Slovenska nachádzalo 323 červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu a použitých batérií. Tento počet kontajnerov pokryl 1 097 700 obyvateľov, čo predstavuje 20,14% z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Červeno-biele kontajnery sú […]

Zistiť viac!