1. 2. 2023

OZV ASEKOL SK a Lyreco podporujú zber použitých batérií vo firmách vďaka zeleným B-Boxom (tlačová správa)

ASEKOL SK, organizácia zodpovednosti výrobcov, v partnerstve so spoločnosťou Lyreco od 1.2.2023 spúšťajú iniciatívu, ktorou chcú podporiť zber použitých batérii vo firmách a inštitúciách. Vďaka zeleným B-Boxom, ktoré slúžia na zber použitých batérií, budú mať firmy možnosť zbierať batérie priamo vo svojich priestoroch. Spoločnosť Lyreco kladie dôraz na environmentálnosť a týmto spôsobom, aj vďaka OZV ASEKOL SK, […]

Zistiť viac!
31. 1. 2023

Avizovaná novela vyhlášky v súvislosti s ekomoduláciou doposiaľ nebola prijatá

K dnešnému dňu nebola prijatá avizovaná novela vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v súvislosti s ekomoduláciou, mali nastať od 1.1. 2023. Návrh vyhlášky upravuje najmä vybrané podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti […]

Zistiť viac!
9. 1. 2023

Získali sme ocenenie dôveryhodnosti od Dun & Bradstreet

V roku 2022 sme získali ocenenie A dôveryhodnosti firmy od spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá túto certifikáciu postavila na unikátnom hodnotiacom modeli. Týmto preverením prešiel aj ASEKOL SK s.r.o. a my sme radi, že patríme medzi dôveryhodné firmy na Slovensku. Byť dôveryhodnou firmou pre našich partnerov a klientov je to, o čo nám v ASEKOL SK ide a veríme, že sa tohto […]

Zistiť viac!
3. 1. 2023

Dohoda o nových pravidlách Európy pre batérie, ich dizajn, výrobu a recykláciu

Batérie sa stávajú strategickými produktami, Európsky parlament preto pripravuje v tejto súvislosti nové pravidlá týkajúce sa environmentálnej záťaže, etických a sociálnych otázok. Nové pravidlá by mali pokrývať celý životný cyklus výrobkov, od dizajnu po spotrebu až po recykláciu a využitie nových produktov. Parlament a Rada 9. decembra dosiahli predbežnú dohodu o revízii pravidiel týkajúcich sa batérií s cieľom zohľadniť technologický vývoj […]

Zistiť viac!
13. 12. 2022

Európa chce podporovať opätovné použitie materiálov a recykláciu obalov

Nasledujúce informácie sú návrhom Európskej Komisie, čo znamená, že celý návrh ešte len pôjde do legislatívneho procesu. Európska Komisia navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov. Cieľom týchto pravidiel je najmä riešiť problematiku rastúceho odpadu. Obaly patria medzi jednu z hlavných oblastí, kde sa pri ich výrobe siaha po pôvodných materiáloch. Ak by sa voči tomu […]

Zistiť viac!
30. 11. 2022

Pozrieš – triediš! Jedinečné ponožky, ktoré učia triediť. (tlačová správa)

Recyklohry, vzdelávací environmentálny program spoločnosti ASEKOL SK, v spolupráci so slovenskou značkou Fusakle vytvorili jedinečnú kolekciu ponožiek Pozrieš – triediš!. Ponožky v dizajne s motívom plast, papier, sklo, bioodpad a elektroodpad vám každý deň pripomenú správnosť triedenia odpadu. Vzdelávací program pre školy, Recyklohry, sa rozhodol upozorniť na tému recyklovania a správneho triedenia odpadu zaujímavým hravým spôsobom v spolupráci so známou značkou […]

Zistiť viac!
24. 11. 2022

Ekomodulácia v legislatívnom procese – aktuálny stav

V nadväznosti na avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v súvislosti s ekomoduláciou, ku ktorým dôjde od 1.1.2023, dovoľte aby sme Vás informovali o aktuálnej situácii. Ministerstvo ŽP predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Predložený návrh je možné pripomienkovať do 5.12. 2022 a  k dispozícii […]

Zistiť viac!

Projekt Druhá Šanca pomáha ľuďom v núdzi a stará sa o čistejšie okolie

Už vyše dva mesiace sa v uliciach bratislavskej mestskej časti – Staré Mesto nachádzajú na odpadkových košoch tzv. obruče na odkladanie zálohovaných nápojových obalov, ktoré by inak návštevník Starého Mesta odhodil do koša bez toho, aby takýto obal, teda fľašu či plechovku od nápoja vrátil do zálohomatu. Obruče slúžia na odkladanie práve týchto obalov. Našim cieľom […]

Zistiť viac!
18. 10. 2022

Ekomodulácia a zmena evidencie obalov uvedených na trh

Ekomodulácia je povinnosť upraviť finančné prostriedky, ktoré platí výrobca vyhradeného výrobku tak, aby zohľadňovali predovšetkým ich trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok, tzn. aby boli ekomodulované. Táto povinnosť vychádza z článku 8a bod 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadoch. Smernica stanovuje povinnosť zaviesť ekomoduláciu do 5.1.2023. Táto požiadavka bola transponovaná […]

Zistiť viac!
28. 9. 2022

S našou pomocou už triedia odpad aj v CSS VITA VITALIS v Prešove

Spoločnosť ASEKOL SK je presvedčená, že možnosť triediť odpad a napomáhať tak pri udržovaní prírodných zdrojov a prevencii pred znečistením odpadom majú mať naozaj  všetci.  Ani ľudia so zdravotným znevýhodnením nie sú výnimkou a pri správnej inštruktáži či pomocou hier tak môžu získať zručnosti, ktoré im umožnia sa spolupodieľať na triedení odpadu či už v prostredí svojho špeciálneho zariadenia, […]

Zistiť viac!