Aktuality

7. 1. 2021

Upozorňujeme našich klientov, že termín na zaslanie pravidelného kvartálneho výkazu výrobcu za obdobie 4Q/2020 je do 14.januára 2021

Podľa §27 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a zmluvy o plnení vyhradených povinností je výrobca, zabezpečujúci plnenie svojich povinností […]

Zistiť viac!
1. 1. 2021

PF 2021

Prajeme Vám, aby aj v roku 2021 Vás naša spoločná cesta k čistejšej budúcnosti napĺňala radosťou a spokojnosťou.  Tím ASEKOL SK

Zistiť viac!
16. 12. 2020

Živý či umelý? Ktorý vianočný stromček je lepší pre životné prostredie?

Tiež každý rok váhate nad tým či si zaobstaráte živý stromček, alebo opäť ozdobíte umelý? Pomôžeme vám s tým, na čo sa pri výbere zamerať. Pozreli sme sa na výhody a nevýhody oboch možností. Stretli ste sa aj vy s názorom, že živé stromčeky na Vianoce zaťažia prírodou viac ako každoročné […]

Zistiť viac!
12. 12. 2020

Novela Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. zverejnená v Zbierke zákonov SR

Obsahuje usmernenie o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov. […]

Zistiť viac!
9. 12. 2020

Zber drobného elektroodpadu od decembra už aj v Petržalke (Tlačová správa)

Slovensko si čoraz viac osvojuje základy správneho triedenia odpadu. Avšak aj napriek rastúcim číslam je miera recyklácie odpadu pod priemerom Európskej únie, a to až o celých 10 percentuálnych bodov. Zvýšiť podiel vytriedenej zložky z komunálneho […]

Zistiť viac!
8. 12. 2020

ASEKOL SK v Ranných správach RTVS

Chceme, aby sa miera recyklácie odpadov zvyšovala? Hovorme o tom. Pretože cesta, ako tento cieľ naplniť, je informovaná verejnosť, ktorá rozhoduje o tom, kde skončí každý jeden kus akéhokoľvek odpadu. V pondelok, 7.12.2020 sme sa ako hosť zúčastnili Ranných správ RTVS a tentokrát rozprávali hlavne o elektroodpade a úspešnom projekte […]

Zistiť viac!
28. 11. 2020

Elektromobily nie sú všade rovnako zelené

Na otázky, či sú elektromobily ekonomickejšie, ako sa budú recyklovať lítiové batérie, keď nastane boom elektromobilov a kedy je elektromobil naozaj lepšou voľbou, odpovedajú projektový manažér kancelárie predstavenstva firmy Inobat Oto Pisoň, analytička Inštitútu environmentálnej politiky Kristína Mojzesová a Ronald Blaho zo spoločnosti Asekol, ktorá […]

Zistiť viac!
23. 11. 2020

V Sliači vyzbierali 1 a pol tony elektroodpadu. Samosprávy si nový systém zberu elektroodpadu obľúbili. (Tlačová správa)

Hlavným pilerom v systéme zberu elektroodpadu a použitých batérií na Slovensku je spotrebiteľ. Ten rozhoduje o tom, či elektroodpad z domácnosti skončí na skládke alebo […]

Zistiť viac!
28. 10. 2020

Novela zákona o odpadoch nadobudla účinnosť

Dňa 14.10.2020 nadobudla účinnosť novela č.285/2020 zákona o odpadoch č.79/2015, schválená NR SR 24.09.2020. Pozrite sa, ktoré zásadné zmeny táto novela obsahuje. […]

Zistiť viac!
14. 10. 2020

Globálna produkcia elektroodpadu neustále narastá. Pripomína to aj Medzinárodný deň elektroodpadu (Tlačová správa)

Objem elektroodpadu rastie rýchlejšie ako objem akéhokoľvek iného odpadu na svete. Na Slovensku sa ročne vyzbiera približne 30 000 ton. Číslo by však malo byť vyššie, upozorňuje […]

Zistiť viac!