Aktuality

13. 10. 2021

Ako naložíte so svojimi siedmimi kilogramami elektroodpadu ročne? (Tlačová správa)

Medzinárodný deň elektroodpadu si pripomíname iba štvrtýkrát a v tomto roku sa sústreďujeme na to, ako môžeme my občania jednoducho pomôcť obehovému hospodárstvu. Elektroodpad je najrýchlejšie a najviac rastúca odpadová komodita. Štúdia OSN uvádza, že každý človek na planéte vyprodukuje v roku 2021 v priemere 7,6 kilogramu elektroodpadu, čo predstavuje v globálnom meradle masívnych 57,4 milióna ton ročne. […]

Zistiť viac!
5. 10. 2021

ASEKOL SK na konferencii Odpadové hospodárstvo 2021

Odpadový biznis je v skutku dynamický. Potvrdila to aj konferencia Odpadové hospodárstvo 2021, na ktorej prednášalo množstvo odborníkov a medzi nimi aj špecialista na cirkulárnu ekonomiku ASEKOL SK – Miroslav Jurkovič na tému Trendy v recyklácii a možnosti rozvoja podnikania na Slovensku. Konferencia pod záštitou Ministerstva životného prostredia otvorila diskusiu o najdôležitejších zmenách v odpadovom hospodárstve za posledných 20 […]

Zistiť viac!
4. 10. 2021

Lepšíme sa v triedení odpadu. Radi to o sebe hovoríme a potvrdzujú to aj štatistiky (Tlačová správa)

Deväť z desiatich obyvateľov Slovenska sa vie rozhodnúť, čo a kam patrí do jednotlivých nádob na triedený odpad, pričom takmer polovica si to samostatne zisťuje priebežne. Podľa reprezentatívneho prieskumu v slovenskej online populácii sú fanúšikmi triedenia ženy, mladí ľudia, obyvatelia východného Slovenska a tí, čo žijú v dedinách a obciach. Pre spoločnosť ASEKOL SK realizovala prieskum medzi online populáciou […]

Zistiť viac!
23. 9. 2021

Ste distribútor vyhradených výrobkov? Pozrite si prehľad základných povinností zameraný na prevádzky

Povinnosti distribútora elektrozariadení uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh (na účtenke, obale, etikete..) informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu (nálepka pri vstupe do predajne, na  info pulte..) zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po […]

Zistiť viac!
10. 9. 2021

Najlepšie zbierali baterky obyvatelia Trenčianskeho kraja (Tlačová správa)

V minulom roku tvorili batérie a akumulátory na Slovensku 922 ton triedeného komunálneho zberu, pričom počet medziročne kontinuálne rastie. Význam zberu a správnej likvidácie použitých batérií si pripomíname vždy prvý septembrový týždeň. Na počesť výročia narodenia Luigiho Galvaniho asociácia EUCOBAT vyhlasuje začiatkom septembra Európsky týždeň recyklácie použitých batérií. Celkový objem zozbieraných použitých batérií a akumulátorov, vrátane prenosných batérií a akumulátorov,  predstavuje […]

Zistiť viac!
25. 8. 2021

Pripravujete sa na zálohovanie plastových fliaš a plechoviek?

Zálohovanie plastových a kovových nápojových obalov začína od začiatku budúceho roka. Správca zálohového systému očakáva zvýšenie miery zberu nápojových obalov zo súčasných 60% na 90% do roku 2025. Chce tak naplniť ciele stanovené európskou legislatívou v štvorročnom predstihu. Výška zálohy pre plastové aj kovové obaly je stanovená na 15 centov. Od januára 2022 sa budú zbierať všetky […]

Zistiť viac!
12. 8. 2021

2 089 stromov pre Slovensko. (Tlačová správa)

Environmentálny projekt Recyklohry a Zelený vzdelávací fond zapojili žiakov, študentov, učiteľov, rodičov aj samosprávy do výsadby stromov. Dve tisícky vysadených stromov ozdravia Slovensko aj napriek online výučbe. Druhý ročník environmentálnych vzdelávacích aktivít zameraných na klimatickú zmenu sa aj v uplynulom školskom roku spojil s výsadbou stromov. Úloha Čo s klimatickou krízou? poukázala na pozitívne dôsledky ľudskej činnosti na […]

Zistiť viac!
14. 7. 2021

Do platnosti vstúpil zákaz uvádzania jednorazových výrobkov z plastu, obalov z oxo-degradovateľných plastov a neobalových výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh v SR

Od 3.7.2021 platí pre všetkých výrobcov v členských štátoch EÚ zákaz uvádzať na trh určité jednorazové plastové výrobky. Od tohto dátumu sa zakazuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom uvádzať na trh v Slovenskej republike: jednorazové výrobky z plastu (príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), obaly z oxo-degradovateľných plastov, neobalové […]

Zistiť viac!
25. 6. 2021

V Bratislave sa rozrastá zberná sieť červeno-bielych kontajnerov na drobný elektroodpad. V mestských častiach pribudne 16 nových inteligentných zberných nádob. (Tlačová správa)

Prvé zberné nádoby sa v hlavnom meste objavili ešte v druhej polovici minulého roka. Za krátky čas  sa prostredníctvom 23 zberných nádob umiestnených v mestských častiach Bratislava – Rača a Bratislava – Petržalka vyzbieralo takmer 21 000 kilogramov drobného elektroodpadu a použitých batérií. Vďaka správnej recyklácii vyzbieraného množstva sa ušetrilo približne 16 000 kilogramov ekvivalentu […]

Zistiť viac!
23. 6. 2021

Vláda SR schválila návrh novely zákona o odpadoch, o ďalších úpravách bude pojednávať NR SR.

Novela, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, reaguje na problémy aplikačnej praxe najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Pozrite si prehľad najdôležitejších navrhovaných zmien mení sa termín výpovede zmluvy medzi výrobcom a OZV,  spaľovanie odpadu, ktorý môže byť zhodnotený iným spôsobom sa ZAKAZUJE, materiálové zhodnotenie odpadu sa uprednostňuje pred spaľovaním, zakazuje sa energetické zhodnocovanie […]

Zistiť viac!