5. 6. 2024

LMT batérie alebo batérie pre ľahké dopravné prostriedky podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

LMT batéria je akákoľvek batéria, ktorá je uzavretá a váži rovnako alebo menej ako 25kg. Je určená na poskytovanie elektrickej energie pre pohon vozidiel na kolesách, ktoré môžu byť poháňané samotným elektromotorom alebo kombináciou motora a ľudskej sily vrátane typovo schváleného vozidla kategórie L v zmysle nariadenia EÚ č. 168/2013 a ktoré nie sú batériou […]

Zistiť viac!

Firmy a samosprávy čaká od 1.1.2026 veľká zmena v spôsobe vykazovania a evidencie odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 89/2024 Z. Z. z 11. decembra 2023 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti vstupuje do účinnosti od 1.januára 2026. Vyhláškou sa zabezpečí elektronizácia odpadového hospodárstva. Ministerstvu životného prostredia sa podarilo dodržať termín schválenia novej vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorý predpokladali na prvú polovicu roka 2024. Proces prípravy tejto vyhlášky trval niekoľko rokov, […]

Zistiť viac!
9. 5. 2024

Keď sa fotovoltika stane odpadom

Fotovoltika je v súčasnosti spolu s vodnou a veternou výrobou elektrickej energiou najčastejšie využívaným obnoviteľným zdrojom energie. Ako píše známy popularizátor vedy Václav Smil vo svojej knihe Energia, fotovoltická premena slnečného svetla na elektrickú energiu je najatraktívnejšia zo všetkých obnoviteľných zdrojov hneď z troch dôvodov: Práve teraz je už úplne bežné, že prvé nainštalované fotovoltické panely […]

Zistiť viac!
26. 4. 2024

Obaly – Návrh nariadenia o ekodizajne

Rada EU v máji 2023 prijala pozíciu k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn udržateľných výrobkov. Otázkou ekodizajnu je potrebné sa zaoberať už pri samotnom vzniku výrobkov, pri ich dizajnovaní. Nariadením o ekodizajne by sa malo zabezpečiť aby výrobky predávané v EÚ boli skutočne udržateľné, vhodné a pripravené na zelenú transofrmáciu. 5.12.2023 Rada a Parlament dosiahli predbežnú dohodu o návrhu […]

Zistiť viac!

BATÉRIE A ODPADOVÉ BATÉRIE – Prenosné batérie podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

Prenosná batéria je podľa nového nariadenia batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, váži 5 kg alebo menej, nie je osobitne určená na priemyselné použitie a nie je batériou pre elektrické vozidlá, LMT batériou ani SLI batériou. Zmenou oproti pôvodnej definície je doplnenie váhovému limitu. Zavádza sa novým pojem, a to „prenosná batéria na všeobecné použitie“. Je to […]

Zistiť viac!
1. 4. 2024

OZV ASEKOL SK s.r.o. mení sídlo

Od 1. apríla 2024 dochádza k zmene sídla organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. zdoterajšej adresy Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava na novú adresu. Týmto sa menia naše kontaktné aj fakturačné údaje. Nové sídlo a fakturačná adresa je od 1.4.2024 nasledovná: ASEKOL SK s.r.o.Dúbravská cesta 2841 04 BratislavaSlovenská republika Po uvedenom dátume (1.4.2024) nás prosím kontaktujte iba […]

Zistiť viac!
20. 3. 2024

Ďalšia škola na Slovensku môže využívať multifunkčnú tlačiareň (tlačová správa)

Spoločnosť Canon Slovakia sa po štvrtýkrát spojila s neziskovou organizáciou Recyklohry, vzdelávacím programom spoločnosti ASEKOL SK, a koncom roka 2023 spoločne odovzdali multifunkčnú tlačiareň ďalšej slovenskej škole. Tentokrát spol. Canon Slovakia venovala do súťaže pre školy výkonné zariadenie Canon iR ADVANCE C5535I. Súťaž o tlačiareň prebiehala už začiatkom roka 2023, kedy spoločnosť Canon venovala tlačiarne desiatim […]

Zistiť viac!
19. 3. 2024

Smernicu o elektroodpade čaká zásadná zmena. Rada EU prijala zmeny.

4. marca 2024 prijala Rada EU zmeny právneho predpisu OEEZ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (napr. počítač, práčka, fotovoltické panely). Dôvodom na zmenu smernice o elektroodpade je rozsudok Súdneho dvora EÚ z roku 2022 o čiastočnej neplatnosti smernice kvôli neodôvodnenému retroaktívnemu uplatňovaniu rozšírenej zodpovednosti výrobcov za odpad z fotovoltických panelov, ktoré boli na trh uvedené od 13. augusta 2005 […]

Zistiť viac!

NOVINKY V SPRACOVANÍ FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

Člen skupiny ASEKOL, spoločnosť Technoworld a.s. disponujúca certifikátom WEEElabex patrí medzi významných spracovateľov solárnych panelov v Českej republike. Technoworld a.s. nedávno zakúpila novú japonskú inovatívnu technológiu na recykláciu solárnych panelov. Hlavnou výhodou tejto novej technológie je to, že dokáže odstrániť sklo z panelov bez porušenia jeho integrity, čo v praxi znamená, že ho z panela odlúpnu. Ide o metódu […]

Zistiť viac!
6. 3. 2024

OZV ASEKOL SK SPLNILA VYHRADENÉ POVINNOSTI PODĽA ZÁKONA O ODPADOCH

OZV ASEKOL SK splnila za svojich klientov, a to výrobcov elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov vyhradené povinnosti podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) zákona o odpadoch a v zákonnej lehote (28.02.2023) predložila MŽP SR ohlásenia za rok 2023 v zmysle vyhlášky č. 366/2015 Z. z.

Zistiť viac!