ASEKOL SK

ASEKOL SK je organizácia zodpovednosti výrobcov založená v roku 2010 významnými výrobcami a dovozcami  elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrokov.

V zastúpení výrobcov a dovozcov ASEKOL SK  organizuje a financuje  systém  triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov  a jeho zhodnocovanie a recykláciu, ako aj celoštátny systém zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov.

ASEKOL SK je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre  prenosné batérie a akumulátory a najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia  v oblasti  spotrebnej elektroniky.  


Misia OZV ASEKOL SK:


 • Pomáhať spoločnosti neustále zvyšovať surovinovú nezávislosť, zlepšovať stav životného prostredia a obmedzovať plytvanie prírodnými zdrojmi.
 • Pomáhať výrobcom efektívne plniť ich spoločenskú zodpovednosť pri produktoch s ukončenou životnosťou.
 • Prinášať klientom jednoduché a cenovo efektívne riešenia a služby, ktoré podporia ich podnikanie.
 • Zodpovedne recyklovať všetky vyhradené prúdy odpadov a získané suroviny vrátiť späť do výroby, vďaka čomu sa uzatvorí životný cyklus výrobkov.

V roku 2019 ASEKOL SK získal autorizáciu aj na činnosť OZV pre  obaly a neobalové výrobky. Spolu so zabezpečovaním služieb OZV pre vyhradené výrobky elektrozariadenia, batérie a akumulátory tak poskytuje svojim klientom kompletný servis odpadového hospodárstva na jednom mieste.


Skúsenosti a know-how medzinárodných organizácií:


Vďaka členstvu v medzinárodných a lokálnych organizáciách ASEKOL SK získava najnovšie informácie a poznatky o spracovaní, recyklácii a preprave odpadu, čo pomáha pri zvyšovaní kvality a optimalizácii procesov.

 • Koordinačné centrum ELEKTROODPAD,
 • Koordinačné centrum KC OBALY,
 • Koordinačné centrum pre batérie a akumulátory KCBAA,
 • Európska asociácia kolektívnych organizácií WEEE Forum so sídlom v Bruseli,
 • Európska asociácia kolektívnych systémov EUCOBAT so sídlom v Bruseli,
 • Medzinárodná organizácia WEEELABEX štandardov WEEELABEX,
 • Európska organizácia kolektívnych systémov WEEE EUROPE.

Kde v Európe nás nájdete:Sme dôveryhodná firma


ASEKOL SK podľa ocenenia od Dun & Bradstreet patrí medzi dôveryhodné firmy roku 2022.