ASEKOL SK

ASEKOL SK

ASEKOL SK je organizácia zodpovednosti výrobcov založená v roku 2010 významnými výrobcami a dovozcami  elektrozariadení, batérií, akumulátorov, obalov a neobalových výrokov.

V zastúpení výrobcov a dovozcov ASEKOL SK  organizuje a financuje  systém  triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov  a jeho zhodnocovanie a recykláciu, ako aj celoštátny systém zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov.

ASEKOL SK je najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre  prenosné batérie a akumulátory a najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia  v oblasti  spotrebnej elektroniky.  


Misia OZV ASEKOL SK:


  • Pomáhať spoločnosti neustále zvyšovať surovinovú nezávislosť, zlepšovať stav životného prostredia a obmedzovať plytvanie prírodnými zdrojmi.
  • Pomáhať výrobcom efektívne plniť ich spoločenskú zodpovednosť pri produktoch s ukončenou životnosťou.
  • Zodpovedne recyklovať všetky vyhradené prúdy odpadov a získané suroviny vrátiť späť do výroby, vďaka čomu sa uzatvorí životný cyklus výrobkov.

V roku 2019 ASEKOL SK získal autorizáciu aj na činnosť OZV pre  obaly a neobalové výrobky. Spolu so zabezpečovaním služieb OZV pre vyhradené výrobky elektrozariadenia, batérie a akumulátory tak poskytuje svojim klientom kompletný servis odpadového hospodárstva na jednom mieste.

Chceme byť preferovaným partnerom našich klientov a spolupracovať s nimi na obnove a zachovaní základných prvkov – voda, vzduch a pôda. Srdcom našej stratégie je udržateľnosť životného prostredia.“


Skúsenosti a know-how medzinárodných organizácií:


Vďaka členstvu v medzinárodných a lokálnych organizáciách ASEKOL SK získava najnovšie informácie a poznatky o spracovaní, recyklácii a preprave odpadu, čo pomáha pri zvyšovaní kvality a optimalizácii procesov.

Kde v Európe nás nájdete: