Predajcovia batérií siete EMOS SK

Zabezpečíme pre vás komplexný servis

Spoluprácou so spoločnosťou ASEKOL SK získava predajca batérií a akumulátorov prehľad o spätnom zbere batérií (vybraného druhu odpadu):

  • Vašu predajňu zaevidujeme v našom informačnom systéme

  • Bezplatne  Vám dodáme zberné prostriedky podľa typu vašej predajne a samolepky na jej označenie upozorňujúce na prevádzkovanie spätného zberu

  • Po naplnení zberných prostriedkov na základe objednávky bezplatne zvezieme nazhromaždené batérie.

  • Vypracujeme dodací list a preberací protokol o odovzdanom množstve odpadu, ktorý Vám automaticky zašleme

  • Poskytneme odborné poradenstvo v oblasti spätného zberu batérií

Kontaktujte nás

Neváhajte nás prosím osloviť v každý pracovný deň, kedy vám pomôžeme  navrhnúť adekvátne riešenie:

Ing. Marián Ďurinda
tel.: +421 948 200 851
e-mail: [email protected]

Pripravte si podklady

Pre urýchlenie evidenčného procesu si prosím vopred pripravte nasledujúce informácie:

  • identifikačné údaje prevádzkovateľa predajne
  • adresu predajne
  • charakter sortimentu batérií a veľkosť predajne
  • kontaktné údaje