Prečo si vybrať ASEKOL?

TRADÍCIA A SKÚSENOSŤ


Vďaka dlhoročnému pôsobeniu na trhu sme Vašim profesionálnym a stabilným partnerom.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP


Otvorený prístup k jednotlivým klientom podľa individuálnych potrieb pre maximálnu podporu a uľahčenie celej administratívy.

KOMPLEXNOSŤ PONÚKANÝCH SLUŽIEB


Pre klientov zabezpečujeme plnenie zákonných povinností pre všetky komodity (elektro, batérie, obaly) v SR i ČR.

TVORÍTE S NAMI BUDÚCNOSŤ


Vďaka Vám sa nám darí každoročne prispievať k ochrane životného prostredia a zvyšovať štandardy spätného zberu.

ENVIRONMENTÁLNY CERTIFIKÁT


Pravidelne poskytujeme našim klientom certifikát, na ktorom je vyčíslené koľko práve ich firma ušetrila prírodných zdrojov.

ZAUJÍMA NÁS VÁŠ NÁZOR


Reálna každodenné spätná väzba od našich klientov a spotrebiteľov je pre nás najsilnejší nástroj na zlepšenie našich služieb.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ


Pomáhame vytvárať príležitosti a šance pre znevýhodnených a umožňujeme im zapojiť sa do bežného života. Ďalej pre širokú verejnosť pravidelne organizujeme osvetové projekty a kampane.

ON-LINE SYSTÉM


Pre našich klientov máme pripravený jednoduchý systém online vykazovania s podporou pre zahraničných klientov.

NAJROZSIAHLEJŠIA ZBERNÁ SIEŤ


V rámci Slovenskej republiky máme pre vás vybudovanú najrozsiahlejšiu sieť zberných miest a zberných nádob, kde môžete bezplatne odovzdať vyradený elektrospotrebič.

NAJEFEKTÍVNEJŠIE VYUŽITIE ODPADU


Kvalitným spracovaním sme schopní garantovať vyššie kvóty materiálového využitia, ako sú dané legislatívou.