Klientský servis

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK grantuje svojim klientom, výrobcom/ dovozcom obalov a neobalových výrobkov, výrobcom/ dovozcom elektrozariadení a výrobcom/ dovozcom batérií a akumulátorov splnenie zákonných povinností stanovených zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

 

Garantujeme

 • splnenie ohlasovacích, evidenčných a ďalších administratívnych povinností výrobcu/dovozcu
 • splnenie zákonných limitov stanovených pre zber a recykláciu obalov a neobalových výrobkov, elektroodpadu, batérií a akumulátorov
 • individuálny prístup a nadštandardný servis

 

Naša ponuka

 • splnenie povinností stanovených výrobcom obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení a výrobcom batérií a akumulátorov
 • kompletná administratívna podpora (registrácie, oznámenia o zmene údajov)
 • elektronické riešenie agendy odpadového hospodárstva na jednom mieste pre všetky komodity (obaly, neobalové výrobky, elektro, batérie) prostredníctvom IS (on-line výkazníctvo)
 • členstvo v transparentnej a stabilnej organizácii, pri registrácii do OZV ASEKOL SK a súčasne aj do ASEKOL (CZ) = nárok na zľavu  z recyklačných poplatkov vo výške 5% pre obe krajiny
 • spravodlivý a transparentný systém fakturácie recyklačných poplatkov (platba RP za uplynulý kvartál)
 • zberné nádoby na použité batérie, akumulátory a elektroodpad podľa výberu zdarma: E-Box, B-Box, Tubus, ekocentrum, klietkový kontajner, E-domček
 • promptný zvoz použitých batérií, akumulátorov a elektroodpadu  zdarma  na celom území SR
 • v rámci spolupráce na spätnom zbere elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov odmena
 • odborné poradenstvo a pomoc v otázkach súvisiacich s platnou legislatívou odpadového hospodárstva, legislatívny monitoring
 • odborné semináre a help-desk
 • interný audit (nastavenie a kontrola správnosti vykazovania)
 • environmentálna marketingová podpora

 

ASEKOL SK je váš profesionálny partner pre všetky odborné záležitosti týkajúce sa obalov a neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií, akumulátorov.