Ponúkame vám

Dlhoročné skúsenosti a stabilita

13 rokov pôsobíme ako OZV na Slovenskom trhu. Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti elektroodpadu, batérií a akumulátorov, obalov a neobalových výrobkov.

Spoľahlivý
partner

Pre viac ako 1 100 klientov po celom Slovensku.
Patríme medzi dôveryhodné firmy roku 2022.

Medzinárodné pôsobenie

Pôsobíme v 4 krajinách Európy, konkrétne v Česku, Poľsku na Slovensku a v Nemecku.

Garancia plnenia zákonných povinností

 • Garantujeme splnenie ohlasovacích, evidenčných a ďalších povinností výrobcu/dovozcu.
 • Garantujeme splnenie zákonných limitov stanovených pre zber a recykláciu batérií, akumulátorov, elektroodpadu, odpadu z obalov a neobalových výrobkov.
 • Všetky zákonné povinnosti výrobcov plníme na čas.

Odbornosť

 • Sme členom niekoľkých slovenských organizácií ako KC ELEKTROODPAD, KC OBALY a KC BATÉRIE. Disponujeme skúsenosťami a know-how medzinárodných organizácií ako EUCOBAT, WEEELABEX a WEEE Forum.

Služby, ktoré vám ponúkame

 • Splnenie povinností stanovených výrobcom obalov, neobalových výrobkov, výrobcom elektrozariadení, batérií a akumulátorov.
 • Kompletná administratívna podpora.
 • Optimalizovanie nákladov výrobcu a zefektívnenie procesov.
 • Zastrešenie agendy odpadového hospodárstva na jednom mieste (obaly, neobalové výrobky, batérie, elektrozariadenia).
 • Elektronické online výkazníctvo – informačný systém jednotný pre SR a ČR.
 • Elektronická pripomienka – termín pre podanie výkazu vždy pripomenieme.
 • Spravodlivý a transparentný systém fakturácie recyklačných poplatkov (platba RP za uplynulý kvartál).

+ od nás pre vás nad rámec zákona

 • Bezplatné školenia v oblasti zákona o odpadoch.
 • Legislatívny monitoring – sledovanie a včasné upozornenie klienta na zmeny v oblasti zákona o odpadoch a súvisiacej legislatívy.
 • Odborné poradenstvo a pomoc prostredníctvom webinárov a newsletteru.
 • Výrobcov nezavádzame a aktívne a včas reagujeme na legislatívne zmeny.
 • Vstupný audit.
 • Členstvo v transparentnej a stabilnej organizácii, pri registrácii do OZV ASEKOL SK a súčasne aj do ASEKOL (CZ) = nárok na zľavu  z recyklačných poplatkov vo výške 5% pre obe krajiny.
 • Komunikácia s MŽP SR v oblasti zákona o odpadoch.
 • Odborná pomoc a súčinnosť v prípade avizovanej kontroly zo strany štátneho orgánu (SIŽP, MŽP).
 • Odborná pomoc pri identifikácii obalov a neobalových výrobkov. elektrozariadení, batérií a akumulátorov.
 • Environmentálny servis podľa individuálnych potrieb.
 • Environmentálna marketingová podpora.
 • ZDARMA – zberné nádoby na použité batérie, akumulátory a elektroodpad podľa vášho výberu.
 • ZDARMA – zaobstaráme promptný zvoz vyzbieraných použitých batérií a akumulátorov na celom území SR.
 • ODMENA v rámci spolupráce na spätnom zbere elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

Máte záujem stať sa klientom?

Vyplňte náš formulár.

Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte nás.

[email protected]

Ako prebieha spolupráca?

Povedali o nás

So spoločnosťou ASEKOL SK spolupracujeme od roku 2011. Sme spokojní s poskytovaním komplexných služieb, profesionálnym prístupom, odbornou komunikáciou a podporou pri plnení neštandardných požiadaviek. Oceňujeme tiež pravidelnú organizáciu rôznych podujatí, ktorých sa vždy radi zúčastníme.

Canon Slovakia s.r.o.

Na spolupráci s ASEKOL oceňujeme najmä spoločný reporting pre SK a CZ, ktorý sa realizuje centrálne bez nášho zásahu, a dokonca sa nám podarilo konsolidovať spoluprácu aj v oblasti batérií a obalov v rámci ASEKOL SK na Slovensku. Ďalšou výhodou pre nás je, že máme jednu kontaktnú osobu, ktorá je nám kedykoľvek k dispozícii. Samotný štart projektu sa uskutočnil v januári 2019 a všetko stále funguje k našej plnej spokojnosti.

Jysk Česká Republika a Slovensko

Spoločnosť Elektrosped a.s., prevádzkujúca e-shop HEJ.sk, spolupracuje s OZV ASEKOL SK, dlhoročným partnerom, ktorý komplexne rieši plnenie povinností výrobcov obalov, elektrozariadení a batérií v súlade s platným zákonom o odpadoch, ako aj spätný zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov. Maximálna profesionalita a aktívny prístup sprevádza našu spoluprácu od jej začiatku. Vysoko si ceníme komplexnosť ponúkaných služieb pri plnení zákonných povinností a individuálny prístup zástupcov organizácie ASEKOL SK. Ak by som mal stručne charakterizovať ASEKOL SK, ako partner hovorím: “trvalá spoľahlivosť a starostlivosť s uľahčením celej administratívy”.

Elektrosped a.s.

S ASEKOL SK nás spája už 10 rokov spolupráce. Sme veľmi spokojní s ich komplexnými službami, profesionalitou a otvoreným prístupom k riešeniu každodenných i neštandardných požiadaviek. Profesionálny tím zamestnancov je nám kedykoľvek k dispozícii. Teší nás, že v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK prispievame aj k ochrane životného prostredia.

FAST PLUS s.r.o.

Organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK garantuje svojim členom, výrobcom/dovozcom obalov a neobalových výrobkov, výrobcom/dovozcom elektrozariadení, výrobcom/dovozcom batérií a akumulátorov splnenie zákonných povinností stanovených zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

ASEKOL SK môže byť aj váš profesionálny partner pre všetky odborné záležitosti týkajúce sa elektrozariadení, batérií, akumulátorov a obalov.

Máte záujem stať sa klientom?

Vyplňte náš formulár.

Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte nás.

[email protected]