Firmy a inštitúcie

 Zberná nádoba na použité batérie zdarma

  • bezplatné poskytnutie zbernej nádoby, do ktorej môžu Vaši zamestnanci odovzdávať použité batérie
  • zvozový servis do 10 pracovných dní od objednávky
  • zapojením sa do projektu prispejete k naplneniu podmienok systému environmentálneho manažmentu ISO 14001

Zbernú nádobu B-box si môžete objednať telefonicky resp. e-mailom u našho regionálneho zástupcu:

Odvoz elektroodpadu

Pokiaľ vo Vašej spoločnosti vzniká elektroodpad (tlačiarne, monitory, počítače, chladničky a pod.) ponúkame Vám možnosť sa takéhoto elektroodpadu prostredníctvom našej spoločnosti ASEKOL SK ekologicky a v súlade s legislatívou zbaviť. Objednať odvoz elektroodpadu je možné v prípade, ak sa Vám zhromaždilo množstvo:

  • nad 250 kg alebo
  • viac ako 10 ks objemného elektroodpadu

Cenník odvozu a likvidácie elektroodpadu na vyžiadanie: [email protected]