Homepage cover image Homepage cover image

Už 14 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Od 1. 1. 2024 plníme zákonné povinnosti výrobcov elektrozariadení aj v Nemecku.

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 14 rokov.

Čítať viac
12 529 TON
ASEKOL SK za rok 2023 vyzbieral 12 529 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 20% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 20% obyvateľov Slovenska.
3 766 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 766 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

9. 5. 2024

Keď sa fotovoltika stane odpadom

Fotovoltika je v súčasnosti spolu s vodnou a veternou výrobou elektrickej energiou najčastejšie využívaným obnoviteľným zdrojom energie. Ako píše známy popularizátor vedy Václav Smil vo svojej knihe Energia, fotovoltická premena slnečného svetla na elektrickú energiu je najatraktívnejšia zo všetkých obnoviteľných zdrojov hneď z troch dôvodov: Práve teraz je už úplne bežné, že prvé nainštalované fotovoltické panely […]

26. 4. 2024

Obaly – Návrh nariadenia o ekodizajne

Rada EU v máji 2023 prijala pozíciu k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn udržateľných výrobkov. Otázkou ekodizajnu je potrebné sa zaoberať už pri samotnom vzniku výrobkov, pri ich dizajnovaní. Nariadením o ekodizajne by sa malo zabezpečiť aby výrobky predávané v EÚ boli skutočne udržateľné, vhodné a pripravené na zelenú transofrmáciu. 5.12.2023 Rada a Parlament dosiahli predbežnú dohodu o návrhu […]

BATÉRIE A ODPADOVÉ BATÉRIE – Prenosné batérie podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

Prenosná batéria je podľa nového nariadenia batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, váži 5 kg alebo menej, nie je osobitne určená na priemyselné použitie a nie je batériou pre elektrické vozidlá, LMT batériou ani SLI batériou. Zmenou oproti pôvodnej definície je doplnenie váhovému limitu. Zavádza sa novým pojem, a to „prenosná batéria na všeobecné použitie“. Je to […]

1. 4. 2024

OZV ASEKOL SK s.r.o. mení sídlo

Od 1. apríla 2024 dochádza k zmene sídla organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. zdoterajšej adresy Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava na novú adresu. Týmto sa menia naše kontaktné aj fakturačné údaje. Nové sídlo a fakturačná adresa je od 1.4.2024 nasledovná: ASEKOL SK s.r.o.Dúbravská cesta 2841 04 BratislavaSlovenská republika Po uvedenom dátume (1.4.2024) nás prosím kontaktujte iba […]