Homepage cover image Homepage cover image

Už 14 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Od 1. 1. 2024 plníme zákonné povinnosti výrobcov elektrozariadení aj v Nemecku.

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 14 rokov.

Čítať viac
12 529 TON
ASEKOL SK za rok 2023 vyzbieral 12 529 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 20% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 20% obyvateľov Slovenska.
3 766 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 766 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

1. 4. 2024

OZV ASEKOL SK s.r.o. mení sídlo

Od 1. apríla 2024 dochádza k zmene sídla organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o. zdoterajšej adresy Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava na novú adresu. Týmto sa menia naše kontaktné aj fakturačné údaje. Nové sídlo a fakturačná adresa je od 1.4.2024 nasledovná: ASEKOL SK s.r.o.Dúbravská cesta 2841 04 BratislavaSlovenská republika Po uvedenom dátume (1.4.2024) nás prosím kontaktujte iba […]

20. 3. 2024

Ďalšia škola na Slovensku môže využívať multifunkčnú tlačiareň (tlačová správa)

Spoločnosť Canon Slovakia sa po štvrtýkrát spojila s neziskovou organizáciou Recyklohry, vzdelávacím programom spoločnosti ASEKOL SK, a koncom roka 2023 spoločne odovzdali multifunkčnú tlačiareň ďalšej slovenskej škole. Tentokrát spol. Canon Slovakia venovala do súťaže pre školy výkonné zariadenie Canon iR ADVANCE C5535I. Súťaž o tlačiareň prebiehala už začiatkom roka 2023, kedy spoločnosť Canon venovala tlačiarne desiatim […]

19. 3. 2024

Smernicu o elektroodpade čaká zásadná zmena. Rada EU prijala zmeny.

4. marca 2024 prijala Rada EU zmeny právneho predpisu OEEZ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (napr. počítač, práčka, fotovoltické panely). Dôvodom na zmenu smernice o elektroodpade je rozsudok Súdneho dvora EÚ z roku 2022 o čiastočnej neplatnosti smernice kvôli neodôvodnenému retroaktívnemu uplatňovaniu rozšírenej zodpovednosti výrobcov za odpad z fotovoltických panelov, ktoré boli na trh uvedené od 13. augusta 2005 […]

NOVINKY V SPRACOVANÍ FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

Člen skupiny ASEKOL, spoločnosť Technoworld a.s. disponujúca certifikátom WEEElabex patrí medzi významných spracovateľov solárnych panelov v Českej republike. Technoworld a.s. nedávno zakúpila novú japonskú inovatívnu technológiu na recykláciu solárnych panelov. Hlavnou výhodou tejto novej technológie je to, že dokáže odstrániť sklo z panelov bez porušenia jeho integrity, čo v praxi znamená, že ho z panela odlúpnu. Ide o metódu […]