Už 10 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Zistiť viac!

O nás

ASEKOL SK, s.r.o., je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje celoštátny systém zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadu, batérií a akumulátorov, i odpadu z obalov a neobalových výrobkov. Pri zabezpečovaní chodu systému úzko spolupracuje s mestami a obcami, distribútormi, servismi, zvozovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadu.

Čítať viac
9 637 TON
ASEKOL SK za rok 2019 vyzbieral 9 637 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 10% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 10% obyvateľov Slovenska.
3 562 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 562 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

7. 1. 2021

Upozorňujeme našich klientov, že termín na zaslanie pravidelného kvartálneho výkazu výrobcu za obdobie 4Q/2020 je do 14.januára 2021

Podľa §27 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a zmluvy o plnení vyhradených povinností je výrobca, zabezpečujúci plnenie svojich povinností […]

Zistiť viac!
1. 1. 2021

PF 2021

Prajeme Vám, aby aj v roku 2021 Vás naša spoločná cesta k čistejšej budúcnosti napĺňala radosťou a spokojnosťou.  Tím ASEKOL SK

Zistiť viac!
16. 12. 2020

Živý či umelý? Ktorý vianočný stromček je lepší pre životné prostredie?

Tiež každý rok váhate nad tým či si zaobstaráte živý stromček, alebo opäť ozdobíte umelý? Pomôžeme vám s tým, na čo sa pri výbere zamerať. Pozreli sme sa na výhody a nevýhody oboch možností. Stretli ste sa aj vy s názorom, že živé stromčeky na Vianoce zaťažia prírodou viac ako každoročné […]

Zistiť viac!
12. 12. 2020

Novela Vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z.z. zverejnená v Zbierke zákonov SR

Obsahuje usmernenie o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov. […]

Zistiť viac!