Homepage cover image Homepage cover image

Už 14 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Od 1. 1. 2024 plníme zákonné povinnosti výrobcov elektrozariadení aj v Nemecku.

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 14 rokov.

Čítať viac
12 529 TON
ASEKOL SK za rok 2023 vyzbieral 12 529 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 20% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 20% obyvateľov Slovenska.
3 766 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 766 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

11. 7. 2024

Padol rekord v zbere mobilov. Školy ich vyzbierali takmer 30 tisíc.

Recyklohry, vzdelávací program organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, a spoločnosť Orange Slovensko sa opäť spojili a priniesli na školy ošiaľ zberu starých, nepotrebných mobilných telefónov. Zozbierané telefóny neskončia na skládkach, ale vďaka tejto iniciatíve  dostanú materiály obsiahnuté v telefónoch druhú šancu. Budú ekologicky zrecyklované a niektoré materiály sa opätovne použijú pri výrobe nových výrobkov. V predchádzajúcom ročníku sa zapojeným […]

10. 7. 2024

EV batérie alebo batérie pre elektrické vozidlá podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

EV batéria je akákoľvek batéria špeciálne navrhnutá na poskytovanie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie L, ako sa stanovuje v nariadení EÚ, a batérie s hmotnosťou nad 25kg, alebo určená na poskytovanie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie M, N alebo O, ako je stanovené v nariadení EÚ. Aké nové povinnosti stanoví nariadenie […]

Rada EU prijala svoju pozíciu k smernici o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia

17. júna Rada EU prijala svoju pozíciu k smernici o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia, ktorej hlavným cieľom je riešiť otázku klamlivých/nepravdivých environmentálnych vyhlásení a pomáhať spotrebiteľom pri využívaní služieb či pri kúpe produktov, ktoré sú skutočne ekologické. V roku 2020 sa v rámci štúdie zistilo, že viac než polovica tvrdení o životnom prostredí je zavádzajúca a obsahuje nepodložené informácie. Spotrebitelia […]

5. 6. 2024

LMT batérie alebo batérie pre ľahké dopravné prostriedky podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

LMT batéria je akákoľvek batéria, ktorá je uzavretá a váži rovnako alebo menej ako 25kg. Je určená na poskytovanie elektrickej energie pre pohon vozidiel na kolesách, ktoré môžu byť poháňané samotným elektromotorom alebo kombináciou motora a ľudskej sily vrátane typovo schváleného vozidla kategórie L v zmysle nariadenia EÚ č. 168/2013 a ktoré nie sú batériou […]