Už 12 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Zistiť viac!

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 12 rokov.

Čítať viac
11 315 TON
ASEKOL SK za rok 2021 vyzbieral 11 315 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 15% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 15% obyvateľov Slovenska.
3 545 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 650 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

30. 11. 2022

Pozrieš – triediš! Jedinečné ponožky, ktoré učia triediť. (tlačová správa)

Recyklohry, vzdelávací environmentálny program spoločnosti ASEKOL SK, v spolupráci so slovenskou značkou Fusakle vytvorili jedinečnú kolekciu ponožiek Pozrieš – triediš!. Ponožky v dizajne s motívom plast, papier, sklo, bioodpad a elektroodpad vám každý deň pripomenú správnosť triedenia odpadu. Vzdelávací program pre školy, Recyklohry, sa rozhodol upozorniť na tému recyklovania a správneho triedenia odpadu zaujímavým hravým spôsobom v spolupráci so známou značkou […]

24. 11. 2022

EKOMODULÁCIA V LEGISLATÍVNOM PROCESE – AKTUÁLNY STAV

V nadväznosti na avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v súvislosti s ekomoduláciou, ku ktorým dôjde od 1.1.2023, dovoľte aby sme Vás informovali o aktuálnej situácii. Ministerstvo ŽP predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Predložený návrh je možné pripomienkovať do 5.12. 2022 a  k dispozícii […]

PROJEKT DRUHÁ ŠANCA POMÁHA ĽUĎOM V NÚDZI A STARÁ SA O ČISTEJŠIE OKOLIE

Už vyše dva mesiace sa v uliciach bratislavskej mestskej časti – Staré Mesto nachádzajú na odpadkových košoch tzv. obruče na odkladanie zálohovaných nápojových obalov, ktoré by inak návštevník Starého Mesta odhodil do koša bez toho, aby takýto obal, teda fľašu či plechovku od nápoja vrátil do zálohomatu. Obruče slúžia na odkladanie práve týchto obalov. Našim cieľom […]

18. 10. 2022

Ekomodulácia a zmena evidencie obalov uvedených na trh

Ekomodulácia je povinnosť upraviť finančné prostriedky, ktoré platí výrobca vyhradeného výrobku tak, aby zohľadňovali predovšetkým ich trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť, recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok, tzn. aby boli ekomodulované. Táto povinnosť vychádza z článku 8a bod 4 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadoch. Smernica stanovuje povinnosť zaviesť ekomoduláciu do 5.1.2023. Táto požiadavka bola transponovaná […]