Už 12 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Zistiť viac!

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 12 rokov.

Čítať viac
12 642 TON
ASEKOL SK za rok 2022 vyzbieral 12 642 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 20% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 20% obyvateľov Slovenska.
3 729 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 729 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

1. 6. 2023

Oznámenie o zmene registrovaného súdu

Od 1. júna 2023 dochádza podľa zákona č. 150/2022 Z. z. k zmene v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Z tohto dôvodu sa pre ASEKOL SK s.r.o. mení obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I na obchodný register vedený Mestským súdom Bratislava III. Číslo zápisu v obchodnom registri zostáva nezmenené.

31. 5. 2023

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – hlavný cieľ

Koncom minulého roka predstavila Európska Komisia návrh nového obalového nariadenia. Jeho vzniku predchádzalo pomenovanie základných problémov EU. Vzniká čoraz viac odpadu z obalov a smernicou 94/62/ES sa nepodarilo tento trend zvrátiť a to napriek osobitným ustanoveniam o minimalizácii používania obalov. Trend nárastu odpadu z obalov ešte zvýraznili nové spotrebné návyky ako napr. konzumácia po ceste, zvýšený online predaj a dodávky do […]

Návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – členenie batérií

Návrh na modernizáciu predpisov o batériách, ktorý Európska Únia predložila už v roku 2020, obsahuje viacero zmien (viac o zmenách nájdete tu).  Jednou z nich je aj zmena klasifikácie batérií, podľa ktorej by sa vytvorili nové kategórie batérií pre ľahké dopravné prostriedky a elektrické vozidlá. Do týchto kategórií budú spadať batérie z elektrických bicyklov, skútrov, kolobežiek a elektrických vozidiel, ktorých využívanie […]

11. 5. 2023

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Spoločnosť ASEKOL SK, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na vykonanie náhradného odvozu podľa § 31 ods. 11 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, t. j. dočasné vykonávanie triedeného zberu odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci Štvrtok a v obci Adamovské Kochanovce vrátane […]