UŽ 12 ROKOV VÁM POMÁHAME CHRÁNIŤ PRÍRODU SPRÁVNYM NAKLADANÍM S ODPADMI

Zistiť viac!

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 13 rokov.

Čítať viac
12 642 TON
ASEKOL SK za rok 2022 vyzbieral 12 642 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 20% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 20% obyvateľov Slovenska.
3 729 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 729 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

13. 9. 2023

Mestská ťažba – recykláciou použitých batérií chránime prírodné zdroje

Podľa odhadov organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK, ktorá sa zaoberá zberom a recykláciou elektroodpadu a batérií, sa od roku 1993 na slovenský trh dostalo viac ako 2 miliardy kg elektrospotrebičov, čím sa za ten čas vyprodukovalo približne 1,5 miliardy kg odpadu. Elektroodpad je najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu na Slovensku s ročným nárastom približne 3 %. […]

15. 8. 2023

Návrh nariadenia o obaloch a odpadoch z obalov – požiadavky na recyklovateľnosť a znovupoužiteľnosť obalov

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia, ktorýso sebou prináša aj požiadavky na udržateľnosť obalov, pokiaľ ide o ich recyklovateľnosť s potenciálom zvýšiť mieru recyklácie. Doterajšie riešenie problémov s obalmi bolo spájané prevažne s recykláciou. Návrh nariadenia však v rámci obehovej ekonomiky mieri od recyklácie k posilneniu re-use, teda k opätovnému používaniu obalov. Návrh stanoví podiel opakovane použiteľných […]

Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – pas batérií

Návrh nariadenia o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko zmien, medzi ktoré patrí aj vznik pasu pre batérie. Vznik pasu batérií má zvýšiť transparentnosť a maximalizovať výmenu informácií, umožniť sledovanie a lokalizovanie batérií a poskytnúť informácie o uhlíkovej náročnosti pri ich výrobe, o použitých materiáloch a o tom, či bol pri výrobe použitý obnoviteľný materiál. […]

31. 7. 2023

Splnili sme zákonnú povinnosť

Splnili sme zákonnú povinnosť a podali sme Správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory a obaly a neobalové výrobky za rok 2022 v súlade s § 28 ods. 4 písm. n) a § 28 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov […]