Už 12 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Zistiť viac!

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 12 rokov.

Čítať viac
11 315 TON
ASEKOL SK za rok 2021 vyzbieral 11 315 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 15% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 15% obyvateľov Slovenska.
3 545 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 650 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

1. 2. 2023

OZV ASEKOL SK a Lyreco podporujú zber použitých batérií vo firmách vďaka zeleným B-Boxom (tlačová správa)

ASEKOL SK, organizácia zodpovednosti výrobcov, v partnerstve so spoločnosťou Lyreco od 1.2.2023 spúšťajú iniciatívu, ktorou chcú podporiť zber použitých batérii vo firmách a inštitúciách. Vďaka zeleným B-Boxom, ktoré slúžia na zber použitých batérií, budú mať firmy možnosť zbierať batérie priamo vo svojich priestoroch. Spoločnosť Lyreco kladie dôraz na environmentálnosť a týmto spôsobom, aj vďaka OZV ASEKOL SK, […]

31. 1. 2023

Avizovaná novela vyhlášky v súvislosti s ekomoduláciou doposiaľ nebola prijatá

K dnešnému dňu nebola prijatá avizovaná novela vyhlášky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Avizované zmeny vo vedení evidencie obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh v súvislosti s ekomoduláciou, mali nastať od 1.1. 2023. Návrh vyhlášky upravuje najmä vybrané podrobnosti o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov vo vzťahu k trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnému použitiu, recyklovateľnosti […]

9. 1. 2023

Získali sme ocenenie dôveryhodnosti od Dun & Bradstreet

V roku 2022 sme získali ocenenie A dôveryhodnosti firmy od spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá túto certifikáciu postavila na unikátnom hodnotiacom modeli. Týmto preverením prešiel aj ASEKOL SK s.r.o. a my sme radi, že patríme medzi dôveryhodné firmy na Slovensku. Byť dôveryhodnou firmou pre našich partnerov a klientov je to, o čo nám v ASEKOL SK ide a veríme, že sa tohto […]

3. 1. 2023

Dohoda o nových pravidlách Európy pre batérie, ich dizajn, výrobu a recykláciu

Batérie sa stávajú strategickými produktami, Európsky parlament preto pripravuje v tejto súvislosti nové pravidlá týkajúce sa environmentálnej záťaže, etických a sociálnych otázok. Nové pravidlá by mali pokrývať celý životný cyklus výrobkov, od dizajnu po spotrebu až po recykláciu a využitie nových produktov. Parlament a Rada 9. decembra dosiahli predbežnú dohodu o revízii pravidiel týkajúcich sa batérií s cieľom zohľadniť technologický vývoj […]