Homepage cover image Homepage cover image

Už 14 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Od 1. 1. 2024 plníme zákonné povinnosti výrobcov elektrozariadení aj v Nemecku.

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 14 rokov.

Čítať viac
12 529 TON
ASEKOL SK za rok 2023 vyzbieral 12 529 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 20% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 20% obyvateľov Slovenska.
3 766 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 766 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

5. 6. 2024

LMT batérie alebo batérie pre ľahké dopravné prostriedky podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách

LMT batéria je akákoľvek batéria, ktorá je uzavretá a váži rovnako alebo menej ako 25kg. Je určená na poskytovanie elektrickej energie pre pohon vozidiel na kolesách, ktoré môžu byť poháňané samotným elektromotorom alebo kombináciou motora a ľudskej sily vrátane typovo schváleného vozidla kategórie L v zmysle nariadenia EÚ č. 168/2013 a ktoré nie sú batériou […]

Firmy a samosprávy čaká od 1.1.2026 veľká zmena v spôsobe vykazovania a evidencie odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 89/2024 Z. Z. z 11. decembra 2023 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti vstupuje do účinnosti od 1.januára 2026. Vyhláškou sa zabezpečí elektronizácia odpadového hospodárstva. Ministerstvu životného prostredia sa podarilo dodržať termín schválenia novej vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorý predpokladali na prvú polovicu roka 2024. Proces prípravy tejto vyhlášky trval niekoľko rokov, […]

9. 5. 2024

Keď sa fotovoltika stane odpadom

Fotovoltika je v súčasnosti spolu s vodnou a veternou výrobou elektrickej energiou najčastejšie využívaným obnoviteľným zdrojom energie. Ako píše známy popularizátor vedy Václav Smil vo svojej knihe Energia, fotovoltická premena slnečného svetla na elektrickú energiu je najatraktívnejšia zo všetkých obnoviteľných zdrojov hneď z troch dôvodov: Práve teraz je už úplne bežné, že prvé nainštalované fotovoltické panely […]

26. 4. 2024

Obaly – Návrh nariadenia o ekodizajne

Rada EU v máji 2023 prijala pozíciu k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn udržateľných výrobkov. Otázkou ekodizajnu je potrebné sa zaoberať už pri samotnom vzniku výrobkov, pri ich dizajnovaní. Nariadením o ekodizajne by sa malo zabezpečiť aby výrobky predávané v EÚ boli skutočne udržateľné, vhodné a pripravené na zelenú transofrmáciu. 5.12.2023 Rada a Parlament dosiahli predbežnú dohodu o návrhu […]