Už 10 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Zistiť viac!

O nás

ASEKOL SK, s.r.o., je Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje celoštátny systém zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadu, batérií a akumulátorov, i odpadu z obalov a neobalových výrobkov. Pri zabezpečovaní chodu systému úzko spolupracuje s mestami a obcami, distribútormi, servismi, zvozovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadu.

Čítať viac
9 637 TON
ASEKOL SK za rok 2019 vyzbieral 9 637 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 10% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 10% obyvateľov Slovenska.
3 562 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 562 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

23. 11. 2020

V Sliači vyzbierali 1 a pol tony elektroodpadu. Samosprávy si nový systém zberu elektroodpadu obľúbili. (Tlačová správa)

Hlavným pilerom v systéme zberu elektroodpadu a použitých batérií na Slovensku je spotrebiteľ. Ten rozhoduje o tom, či elektroodpad z domácnosti skončí na skládke alebo […]

Zistiť viac!
28. 10. 2020

Novela zákona o odpadoch nadobudla účinnosť

Dňa 14.10.2020 nadobudla účinnosť novela č.285/2020 zákona o odpadoch č.79/2015, schválená NR SR 24.09.2020. Pozrite sa, ktoré zásadné zmeny táto novela obsahuje. […]

Zistiť viac!
14. 10. 2020

Globálna produkcia elektroodpadu neustále narastá. Pripomína to aj Medzinárodný deň elektroodpadu (Tlačová správa)

Objem elektroodpadu rastie rýchlejšie ako objem akéhokoľvek iného odpadu na svete. Na Slovensku sa ročne vyzbiera približne 30 000 ton. Číslo by však malo byť vyššie, upozorňuje […]

Zistiť viac!
7. 10. 2020

Obehová ekonomika v reformnom pláne MF SR Moderné a úspešné Slovensko

Ministerstvo financií SR zverejnilo v pondelok 5.októbra 2020 Národný integrovaný reformný plán pod názvom Moderné a úspešné Slovensko, v ktorom má zastúpenie aj zelená ekonomika. MF SR plánuje, ako udáva vo svojom dokumente, do roku 2024 zvýšiť mieru recyklácie o 11 %, […]

Zistiť viac!