Homepage cover image Homepage cover image

Už 12 rokov vám pomáhame chrániť prírodu správnym nakladaním s odpadmi

Od 1. 1. 2024 plníme zákonné povinnosti výrobcov elektrozariadení aj v Nemecku.

O nás

ASEKOL SK s.r.o., je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov z obalov, odpadov z neobalových výrobkov, odpadov z elektrozariadení a z použitých batérií a akumulátorov. Komplexný servis v oblasti odpadového hospodárstva poskytuje už viac ako 13 rokov.

Čítať viac
12 642 TON
ASEKOL SK za rok 2022 vyzbieral 12 642 ton elektroodpadu.
VIAC AKO 20% SLOVENSKA
Červeno-biele kontajnery na zber malého elektroodpadu už využíva viac ako 20% obyvateľov Slovenska.
3 729 ZBERNÝCH MIEST
Spoločnosť ASEKOL SK má 3 729 zberných miest po celej Slovenskej republike a ďalšie pribúdajú.
WEEELABEX
ASEKOL má svoje zastúpenie vo výkonných orgánoch aj skupine expertov medzinárodnej organizácie WEEELABEX.

Naši klienti

Aktuality

16. 11. 2023

Návrh smernice o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia

Európska Komisia predstavila koncom minulého roka návrh nového obalového nariadenia. O pár mesiacov neskôr, v marci 2023 Komisia prijala aj návrh Smernice o tvrdeniach týkajúcich sa životného prostredia, ktorá sa zaoberá riešením problémov greenwashingu a ochrany spotrebiteľov a životného prostredia. Absencia spoločných pravidiel pre spoločnosti, ktoré poskytujú dobrovoľné ekologické tvrdenia vedie ku „greenwashingu“. „Greenwashing“ nastáva vtedy, keď spoločnosti alebo […]

Schválený návrh EU nariadenia pre batérie a použité batérie – recyklácia, zber a zberné ciele

Nariadenie o batériách a použitých batériách obsahuje niekoľko významných zmien. Jednou z týchto zmien je aj stanovenie prísnejších požiadaviek na recykláciu, zber a zberné ciele pre batérie a akumulátory. Nariadenie stanoví, že výrobca prenosných batérií alebo prípadne v jeho mene konajúca organizácia zodpovednosti výrobcu (ďalej len OZV) zabezpečí, aby sa všetky použité, teda odpadové prenosné batérie, LMT batérie a odpadové […]

18. 10. 2023

Tri Eiffelove veže z malého elektroodpadu každý rok

V odpadovom hospodárstve platí, že čím je odpad menší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že skončí tam, kde by nemal. Napríklad vo voľnej prírode, na verejných priestranstvách, v zmesovom komunálnom odpade, t. j. nevyužitý na skládke alebo v spaľovni. Toto pravidlo sa samozrejme vzťahuje aj na elektrozariadenia alebo elektroodpad. Aké sú hlavné problémy spojené so zberom […]

Zber elektroodpadu rastie aj vďaka červeno-bielym kontajnerom

Vyše 263 tisíc kilogramov elektroodpadu sa v roku 2022 vyzbieralo pomocou červeno-bielych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené vo vybraných mestách a obciach na Slovensku. Koncom roka 2022 sa na území Slovenska nachádzalo 323 červeno-bielych kontajnerov na zber drobného elektroodpadu a použitých batérií. Tento počet kontajnerov pokryl 1 097 700 obyvateľov, čo predstavuje 20,14% z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Červeno-biele kontajnery sú […]