Recyklohry

Nezisková spoločnosť ASEKOL SK na Slovensku v roku 2011 spustila školský program Recyklohry. Jeho cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so zberom drobného elektroodpadu a batérií.

Projekt Recyklohry, pod záštitou Ministerstva životného prostredia, je dlhodobý vzdelávací program, ktorý má za cieľ rozvíjať vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických úloh, praktických hier a kvízov, ale tiež priamou účasťou žiakov na zbere drobného elektroodpadu a batérií do nádob, ktoré školy dostanú zadarmo do prenájmu. Za plnenie úloh a zber získavajú školy body, na základe ktorých môžu čerpať zaujímavé odmeny ako výtvarné či športové potreby, hry, školské pomôcky alebo encyklopédie a experimentálne sady.

Doteraz vyhlásené úlohy mali rôzne zameranie – výtvarné, literárne, matematické, kreatívne dokonca i detektívne. Vyhlásené boli aj dve charitatívne úlohy v spolupráci s organizáciou UNICEF, kde mohli školy venovať časť získaných bodov na vybraný projekt organizácie UNICEF. Žiaci a študenti si v úlohách môžu odskúšať svoje vedomosti v praxi, ale taktiež preveriť svoje organizačné zručnosti a schopnosť spolupracovať v tíme. 

V roku 2019 sa do projektu zapojila aj spoločnosť Orange Slovensko. Pod jej záštitou prebieha na slovenských školách už druhý rok súťaž pod názvom „SMS – Starý mobil sem!“, ktorej cieľom je podporiť životné prostredie zberom nepotrebných mobilov. Úspešnú spoluprácu sme v rámci projektu Recyklohry nadviazali aj so Slovenskou  agentúrou životného prostredia v rámci projektu Zelený vzdelávací fond.

Ako sa prihlásiť?


Prihlásenie je jednoduché a zaberie len 2 minúty. Stačí ísť na stránku www.recyklohry.sk a v sekcii „registrácia novej školy“ zadať IČO  a vyplniť registračné údaje. Účasť v projekte je celkom zdarma a prihlásiť sa môže každá MŠ, ZŠ i SŠ v Slovenskej republike.

Chcete sa stať partnerom projektu alebo sa iba dozvedieť viac? Všetko potrebné nájdete na  www.recyklohry.sk