Kontakty

ASEKOL SK s.r.o.


Sídlo:


IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

45 602 689
2023076594
SK2023076594

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č. 66339/B.

Bankové spojenie


Číslo účtu:

IBAN:
SWIFT kód:

25 7847 53 / 7500
(vedený v ČSOB, a. s.)
SK50 7500 0000 0000 2578 4753
CEKOSKBX

Recepcia


Telefón:
E-mail:

+421 2 3211 8800
[email protected]

Dispečing, zber


Obchodné oddelenie
(klienti, výrobcovia, dovozcovia)


Telefón:

E-mail:

+421 2 3211 8804
+421 949 011 188
[email protected]

Manažér:
Telefón:
E-mail:

Silvia Sekáčová
+421 948 145 020
[email protected]

Obchodný zástupca:
Telefón:
E-mail:


Tomáš Štefančík
+421 948 249 260
[email protected]

Obchodný
zástupca:
Telefón:
E-ma


Roman Petrikovič
+421 947 951 977
[email protected]

Prevádzkové oddelenie
(obce a mestá)


Telefón:

E-mail:

+421 948 934 170

[email protected]

Manažér:
Telefón:
E-mail:

Juraj Schwarz
+421 901 713 858
[email protected]

Obchodný zástupca:
Telefón:
E-mail:


Marián Ďurinda
+421 948 200 851
[email protected]

Kontakt pre médiá


Červeno-biele kontajnery


Telefón:
E-mail:

+421 948 991 900
p[email protected]

Kde nás nájdete?