Ekologická obec

Projekt EKOLOGICKÁ OBEC umožní mestám a obciam jednoduchým spôsobom prispieť k skvalitneniu životného prostredia nás všetkých. V súčasnosti dosahuje miera recyklácie na Slovensku 39% a väčšina drobného elektroodpadu (mobilné telefóny, kalkulačky, hračky, klávesnice, varné kanvice a pod.) končí v zmiešanom – komunálnom odpade. Cieľom projektu EKOLOGICKÁ OBEC je tento stav zvrátiť a zlepšiť vďaka spolupráci slovenských miest a obcí s OZV ASEKOL SK. Chceme obciam podať pomocnú ruku, zvýšiť informovanosť občanov a pomôcť pri zbere drobného elektroodpadu a batérií, vrátane jeho následného odvozu a ekologického spracovania.

Podmienky zapojenia sa do projektu

 • Uzatvorenie zmluvy o spolupráci
 • Vyhlásenie zberu drobného elektroodpadu v obci aspoň raz za jeden kalendárny rok
 • Objednanie zbernej nádoby B-box/ E-box
 • Spustenie osvetovej kampane o význame triedeného zberu pre obyvateľov obce za spolupráce ASEKOL SK aspoň raz za jeden kalendárny rok (webová stránka, facebook, letáky, lokálne periodiká)

Mesto alebo obec, ktorá sa zapojí do tohto projektu má nárok na získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ za zodpovedný prístup k životnému prostrediu a využívanie loga „EKOLOGICKÁ OBEC“

Čo Vám ponúkame

 • Bezplatné poskytnutie zbernej nádoby 
 • Promptný a bezplatný zvozový servis
 • Získanie certifikátu spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“ platný 2 roky od zapojenia sa do projektu
 • Získanie nálepky spoločenskej zodpovednosti „EKOLOGICKÁ OBEC“
 • Certifikát environmentálneho vyúčtovania na základe vyzbieraného elektroodpadu
 • Zapožičanie loga „EKOLOGICKÁ OBEC“ napr. pre web stránky, či informačné materiály obce
 • Poskytnutie letákov a informačných materiálov
 • Bezplatné poradenstvo

Máte záujem sa príhlasíť alebo dozvedieť sa viac informácií? Napíšte nám!