Zberné nádoby

Červeno-biely kontajner

Červeno-biele stacionárne kontajnery sú určené na priamy zber odpadov z malých zariadení do 50 cm od obyvateľov. Rozmiestnené sú na strednom a západnom Slovensku. Kde sa nachádza najbližší kontajner nájdete na www.cervenobielekontajnery.sk.


E-BOX

Interiérová nádoba na zber drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov. Je vhodná na zber všetkých drobných elektrozariadení z kancelárie aj z domácnosti. Nádobu nájdete umiestnenú v interiéroch úradov, škôl a inštitúcií.


Ekocentrum

Interiérová nádoba na zber drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov. Je vhodná na zber všetkých drobných elektrozariadení z kancelárie aj z domácnosti. Používa sa na zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadov (školy, obecné úrady, firmy) a spätný zber elektroodpadov (predajne a servisy).


E-domček

Uzamykateľný oceľový prístrešok na zber elektroodpadu s objemom 26 m³ a 45 m³. Vďaka svojej konštrukcii a zabezpečeniu chráni elektrozariadenia pred poveternostnými vplyvmi a vykradnutím. Používa sa na oddelený zber na zberných dvoroch a spätný zber elektroodpadu.


Klietkový kontajner

Uzamykateľný kovový kontajner na zber odpadov z malých zariadení do 50 cm, určený pre účely ich prepravy (váha prázdnej nádoby – 135 kg, váha plnej nádoby – 500 kg). Používa sa na oddelený zber na zberných dvoroch a spätný zber elektroodpadu.


B-BOX

Kartónový box na zber predpísaného druhu použitých prenosných batérií a akumulátorov s objemom 22 litrov. Typy zbieraných batérií – tužkové AA; mikrotužkové AAA; malý monočlánok C; veľký monočlánok D; gombíkové batérie; batérie z mobilov.


Ecocheese

Kartónový box na zber prenosných batérií a akumulátorov určený pre súkromné domácnosti. Bezplatná objednávka je možná na www.ecocheese.sk.


Kontajner na odpad zo svetelných zdrojov

Plastová nádoba na zber odpadov zo svetelných zdrojov s objemom 10 litrov. Používa sa na spätný zber elektroodpadu.


Nádoba pre Recyklohry

Plastová nádoba na zber odpadov z malých zariadení v rámci projektu Recyklohry s objemom 120 litrov. Používa sa na zber elektroodpadu v materských, základných a stredných školách.