1 300 kg elektroodpadu a batérií vyzbieral ASEKOL SK počas akcie Zelený Kaufland

1 300 kg elektroodpadu a batérií vyzbieral ASEKOL SK počas akcie Zelený Kaufland

27. 9. 2016

V termínoch od 15. 7. do 18. 7. a od 2. 9. do 5. 9. 2016, bolo možné do vybraných pobočiek Kaufland priniesť staré elektrospotrebiče ako i použité batérie a akumulátory a prispieť tak k zvýšeniu miery recyklácie odpadu na Slovensku. V pobočkách v Bardejove, Bratislave na Patrónke, Košiciach Nad Jazerom, Novom Meste nad Váhom, Sabinove, Šamoríne a Zlatých Moravciach sa celkovo vyzbieralo 1 300 kg drobných elektrospotrebičov a použitých batérií a akumulátorov.

 „V júlovej vlne projektu bolo vyzbieraných 658 kg a počas prvého septembrového víkendu to bolo 642 kg elektroodpadu a batérií. Najviac, 513 kg elektroodpadu bolo vyzbieraných v pobočke v Bratislave na Patrónke. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili,“ uviedol Ronald Blaho, konateľ organizácie zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.  „Takéto akcie sú veľmi dôležité pretože slúžia nie len na zber elektroodpadu, čo je naša najdôležitejšia úloha, ale predovšetkým upozorňujú na dôležitosť a prínos recyklácie pre životné prostredie, “ dodal Blaho.

Elektroodpad ako i batérie a akumulátory vyzbierané v zapojených pobočkách Kaufland prevzali pracovníci spoločnosti ASEKOL SK, ktorá zabezpečí ich recykláciu a zhodnotenie.