1.Európsky deň recyklácie použitých batérií – 9. september 2015

17. 8. 2015

Európska asociácia kolektívnych organizácií pre batérie a akumulátory Eucobat zvolila 9. september pre oslavu Európskeho dňa recyklácie batérií zámerne.

V tento deň sa narodil slávny taliansky lekár a fyzik Luigi Galvani (1737), ktorý sa preslávil pokusmi  s tzv. živočíšnou elektrinou. Jeho bádateľská činnosť priviedla jeho súčasníka a oponenta Allesandra Voltu k zostrojeniu prvého galvanického článku, ktorého princíp sa stal základným konštrukčným prvkom všetkých elektrických batérií a akumulátorov.

Cieľom vyhlásenia Európskeho dňa recyklácie batérií je zvýšiť povedomie európskej verejnosti o potrebe triediť a recyklovať použité batérie. Európska legislatíva každoročne sprísňuje limity zberu a recyklácie použitých batérií, preto je dôležité, aby sa spotrebitelia v čo najvyššej miere zapájali do triedenia odpadu a použitým batériám venovali viac pozornosti. Z prieskumov totiž vyplýva, že v priemernej domácnosti sa nachádza až 49 batérií. Veľa použitých batérií skončí v komunálnom odpade a veľa batérií sa len tak hromadí  v šuplíkoch slovenských domácností. Každý z nás teda môže prispieť k oslave tohto dňa malým baterkovým upratovaním v domácnosti. Použité batérie je možné odovzdať v každej predajni elektrospotrebičov.